Alimentatie alleen aftrekbaar bij schriftelijke afspraak

Als een belastingplichtige partneralimentatie betaalt aan zijn ex-partner, zijn de betaalde uitsluitend als alimentatie aftrekbaar als de afspraak om alimentatie te betalen schriftelijk is vastgelegd. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Bij kleine baan in buitenland toch korting op AOW-rechten

Als een inwoner van Nederland in beperkte mate in het buitenland werkt en hierdoor in het buitenland premieplichtig is voor de volksverzekeringen, mag de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een korting toepassen op de AOW-rechten van deze parttime werknemer, ook als het arbeidsinkomsten laag is. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad.

Van ex overgenomen hypotheek vormt nieuwe eigenwoning schuld

Als na een echtscheiding één van beide ex-echtgenoten in de echtelijke woning blijft wonen en hierbij de hypotheeklasten van de andere ex-echtgenoot overneemt, vormt deze overgenomen hypotheek een nieuwe eigenwoningschuld. Dit betekent dat de hypotheekrente alleen volledig aftrekbaar is als aan de actuele voorwaarden voor aftrek wordt voldaan.

Urenadministratie moet wel geloofwaardig zijn

Als een ondernemer op grond van zijn urenadministratie meent recht te hebben op toepassing van het urencriterium, moet de urenadministratie wel geloofwaardig zijn. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Tot 1 april 2020 respijt voor nieuwe voorwaarde lage WW-premie

Werkgevers die nog niet voldoen aan de administratieve verplichtingen die sinds 1 januari 2020 op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) uitgelden om in aanmerking te komen voor betaling van de lage WW-premie, hebben tot 1 april 2020 de tijd om dit alsnog te regelen.

Terbeschikkingstelling auto's aan werknemers goed bijhouden

Als een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid stelt om na werktijd een auto van de zaak mee naar huis te nemen, moet hij ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik goed bijhouden welke werknemer welke auto heeft meegenomen. Dit blijkt uit een zaak voor Rechtbank Den Haag.

Kosten voor het verkrijgen van alimentatie zijn aftrekbaar

Als een ex-echtgenoot kosten heeft gemaakt om partneralimentatie te verkrijgen, zijn deze kosten in beginsel aftrekbaar, ook als de rechter de vordering tot verkrijging van partneralimentatie afwijst.

Kabinet gaat in gesprek over kwalificatie zzp'er

Het kabinet gaat de komende maanden met werkgevers, werknemers, zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en betrokken organisaties in gesprek om helderheid te krijgen over de vraag wanneer iemand een zzp'er dan wel een werknemer is.

Btw over woning niet aftrekbaar na plaatsen zonnepanelen

Wie demonteerbare zonnepanelen op zijn eigen woning laat plaatsen heeft in principe wel recht op aftrek van de voorbelasting op de zonnepanelen, maar niet op aftrek van een deel van de btw over de woning als deze verder niet dient voor btw-belaste prestaties. Tot dit oordeel kwam Rechtbank Gelderland.

Belastingdienst mag ver gaan

De Belastingdienst heeft in het kader van een derdenonderzoek een zeer ruime bevoegdheid om inlichtingen te vragen, zo heeft Hof Amsterdam bevestigd. Dit geldt des te meer als de inspecteur vraagt naar de gegevens van een specifiek individu.

 

Getoond 1 tot 10 van 356. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing