Uitgavenpatroon moet verklaarbaar zijn

Als een belastingplichtige een uitgavenpatroon heeft dat niet past bij zijn inkomen en hij hiervoor geen goede verklaring kan geven, mag de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opleggen. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch.

Kabinet wil invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet wil voor 2023 een vrachtwagenheffing invoeren voor het vrachtverkeer uit binnen-land en buitenland. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De plannen moetne nog goedgekeurd worden door het parlement.

Naheffingsaanslag btw moet zien op het juiste tijdvak

Als de inspecteur een naheffingsaanslag btw over het verkeerde tijdvak oplegt, kan dit ertoe leiden dat de aanslag wordt vernietigd, zo blijkt uit een zaak voor Rechtbank Den Haag.

A-G: Ex-bestuurder vof kan aansprakelijk worden gesteld'

Hoewelde bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde belastingschulden niet geldt voor ex-bestuurders van een vof, zijn zij volgens Advocaat-Generaal (A-G) Ettema wel civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

E-mailaccount niet te snel wissen

Het wissen van een e-mailaccount kan verstrekkende gevolgen hebben, zo blijkt uit een zaak voor Hof 's-Hertogenbosch. Want als de Belastingdienst een informatiebeschikking oplegt en deze beschikking onder andere betrekking heeft op een opgeheven e-mailaccount, kan dit ertoe leiden dat de bewijslast wordt omgekeerd.

A-G: 'Inkomsten tijdelijke verhuur tuinhuis belast'

Het tijdelijk verhuren van een tuinhuis bij de eigen woning moet worden aangemerkt als tijdelijke verhuur van de eigen woning en wordt derhalve als zodanig belast als inkomsten uit eigen woning. Tot deze conclusie kwam Advocaat-Generaal (A-G) Riessen.

Intentie tot exploitatie per pand aannemelijk maken

Om bij de verkoop van vastgoed een herinvesteringsreserve (BIR) te kunnen vormen, moet het gaan om vastgoed dat als bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt. Bij twijfelgevallen moet de ondernemer per pand aannemelijk maken dat hij bij aankoop de intentie had om het pand duurzaam te exploiteren, zo heeft Hof Amsterdam geoordeeld.

Late rittenregistratie kan bijtelling privégebruik soms toch voorkomen

Het naderhand alsnog opstellen van een rittenregistratie kan een bijtelling voor het privegebruik van een auto van de zaak soms toch voorkomen, met name als deze rittenregistratie wordt onderbouwd met aanvullende informatie. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Getoond 1 tot 10 van 394. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing