Melden grensoverschrijdende constructies vòòr 1 maart

Bij betrokkenheid bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 had dit uiterlijk 28 februari 2021 gemeld moeten worden.

Afkoop pensioen door te hoge rekening- courantschuld dga

Hof Den Haag: Indien een pensioenverplichting in eigen 
beheer door een hoge rekening-courantschuld alleen via verrekening 
van de pensioenuitkeringen kan worden afgewikkeld, is sprake van 
afkoop van pensioen. 

 

Rechtbank homologeert eerste akkoord onder de WHOA

Rechtbank Noord-Holland: Indien aannemelijk is dat zonder
homologatie van een akkoord een faillissement het enige alternatief
is en voorts sprake is van een zuiver besluitvormingsproces bij
de stemming voor een akkoord, dan is er geen reden om homologatie te
weigeren.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Vanaf 1 maart 2021 kunnen mensen die door de coronacrisis
een inkomensterugval ondervinden en voor wie de
huidige coronasteunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden bij
de gemeenten een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK).

Brochure Brexit

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd met een top-40
van meestgestelde vragen over Brexit. Ook nu een handelsakkoord is bereikt
zijn er vragen over de afspraken die gelden per 1 januari 2021. Over de gevolgen van Brexit staat meer op brexitloket.nl of rijksoverheid.nl/ brexit. Met de Brexit Impact Scan kan men controleren wat de nieuwe regels
voor effect hebben op het bedrijf.
Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 20 januari 2021

Vooruitbetaalde eigenwoningrente na overlijden was aftrekbaar

Hoge Raad: Vooruitbetaalde eigenwoningrente is na overlijden in overlijdensjaar aftrekbaar, ook al is deze rente technisch bezien geen eigenwoningrente meer.

CO2-meting volgens 'Scandinavische methode' is geldig

Rechtbank Den Haag: De hoogte van de CO2-uitstoot van een personenauto
staat voor de bpm vast, zodra keuring en registratie van de personenauto
hebben plaatsgevonden.

Werkgever mocht mondkapje verplichten in binnenruimte

Rechtbank Midden-Nederland: Het instellen van een mondkapjesplicht
op de werkvloer valt onder het instructierecht van de werkgever. Als
een werknemer hieraan geen gehoor wil geven, mag de werkgever de
loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Op Ondernemersplein.kvk.nl is op 11 januari 2021 de pilot
van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online
gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de online vraenlijst in
te vullen duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie met een
opdrachtnemer.

Werkgever moet of veilige werkplek creëren óf thuiswerken toestaan

Rechtbank Limburg: Werkgevers moeten werknemers een veilige
werkplek aanbieden met voldoende COVID-19 beschermingsmaatregelen
of moeten toestaan dat zij thuiswerken. Dit klemt des te meer voor
kwetsbare werknemers. Komt een werkgever zijn verplichting
onvoldoende na zodat een werknemer geen arbeid verricht dan moet de
werkgever het loon van die werknemer doorbetalen.
Getoond 1 tot 10 van 310. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing