Drie percelen vanwege uitzicht één heffingsobject voor WOZ

Als iemand een perceel voornamelijk koopt om het vrije uitzicht vanuit een andere onroerende zaak te garanderen, kan dit al voldoende zijn om het perceel dienstbaar te laten zijn aan de onroerende zaak en dan mag de gemeente de percelen voor de WOZ (Wet waardering onroerende zaken) aanmerken als één heffings- object. Tot dit oordeel kwam Hof Den Haag.

Margeregeling

Wederverkopers van gebruikte goederen mogen voor de omzetbelasting de margeregeling  toepassen. Zij berekenen de btw dan niet over de omzet, maar over de winstmarge (het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. De Belastingdienst heeft aangegeven dat onder ‘gebruikte goederen’ ook goederen vallen die zelf zijn vervaardigd, gekweekt of gefokt. Voor toepassing van de margeregeling geldt wel als voorwaarde dat de betaalde btw niet is  afgetrokken.

Bron: Belastingdienst, 2 oktober 2019

Pand met één ingang is niet splitsbaar

Als een pand zodanig is ingericht dat het privédeel uitsluitend via een trap in het zakelijke deel is te bereiken, is dat pand niet splitsbaar. Tot dit oordeel kwam Rechtbank Den Haag. Is zowel het privégebruik als het zakelijke gebruik van dit pand minimaal 10%, dan is het pand in zijn ‚ geheel keuzevermogen en mogen de eigenaren het volledig toerekenen aan hun privévermogen.

10% rendement op verhuur

Ontdekt de Belastingdienst dat een belastingplichtige via stromannen diverse onroerende zaken heeft geëxploiteerd en wil de fiscus de inkomsten uit deze exploitatie alsnog bij deze belastingplichtige belasten, dan mag de inspecteur volgens Hof Den Haag uitgaan van een rendement van 10%.

Verdeling pensioenen bij scheiding wordt gemoderniseerd

Het kabinet wil dat de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Daarom hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel zou per 1 januari 2021 in werking moeten treden.

Kabinet wil werkkostenregeling op vier punten aanpassen

Het kabinet heeft in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 voorgesteld de werkkostenregeling op vier punten n te passen. De meest in het oog springende aanpassing is de vergroting van de vrije ruimte.

Vaste kostenvergoeding moet vooraf worden onderbouwd

Als een werkgever aan één of meer werknemers een vaste kostenvergoeding wil uitbetalen, moet vooraf een onderzoek plaatsvinden naar de werkelijk gemaakte kosten. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bevestigd dat zo'n vaste vergoeding niet achteraf mag worden toegekend.

Verlaagd btw-tarief voor e-books

Het kabinet heeft voorgesteld om e-books en andere elektronische uitgaven per 1 januari 2020 onder het verlaagde btw-tarief te laten vallen. Dit betekent dat het straks voor de btw-behandeling niet meer uitmaakt of een boek op papier of als e-book wordt aangeboden. De ongelijke behandeling tussen deze verschijningsvormen van boeken wordt dus opgeheven. Verder wil het kabinet dat het verlaagde btw-tarief ook gaat gelden voor het veerlenen van toegang tot nieuwswebsites van bijvoorbeeld dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Wel wordt vastgelegd dat het verlaagde btw-tarief uitsluitend van toepassing is als de elektronische uitgaven en de nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video-inhoud, of beluisterbare muziek.

Bron: ministerie van Financiën, 17 september. 2019, 2019-0000148405

Cruciale verschillen tussen oude en nieuwe KOR

Niet alle ondernemers die onder de oude kleineondernemersregeling (KOR) vallen voldoen per direct aan de nieuwe KOR die op 1 januari 2020 in werking treedt. Dit blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris van financiën op Kamervragen over de Wet modernisering kleine ondernemersregeling.

Getoond 1 tot 10 van 332. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing