Geen ab-houder meer na verlies economische eigendom aandelen

Als tussen koper en verkoper van een pakket aandelen dat een aanmerkelijk belang vormt contractueel is overeengekomen dat de aandelen op een specifieke datum vóór de overdracht al voor rekening en risico komen van de koper, is de economische eigendom op die specifieke datum overgegaan op de koper. Daarna heeft verkoper geen aanmerkelijk belang meer, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Phishing

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat er valse sms'jes en e-mails in omloop zijn waarin staat dat men een betalingsachterstand heeft bij de Belastingdienst en dat men kan betalen door op een link te klikken. De fiscus communiceert nooit op een dergelijke manier met burgers en bedrijven en het advies is dan ook om de sms of e-mail te verwijderen.

Bron: Belastingdienst, 2 maart 2020. Nieuwsbericht

Rechtbank gaat niet mee in btw-truc

Ondernemers die proberen om met slimme trucs de btw-heffing te omzeilen, hebben hiermee zelden tot nooit succes. Zo kreeg een bv die matrassen en boxsprings verkochten adverteerde met een actie waarbij klanten geen btw hoefden te betalen, nul op het rekest bij Rechtbank Gelderland.

Verzuimboetes

De Belastingdienst heet een aantal boetbedragen geïndexeerd. ,met ingang van de aangiftetijdvakken van 2020 geldt voortaan de betaalverzuimboete vanwege een foute of onvolledige aangifte een maximumbedrag van € 5.514. Voor de aangifteverzuimboete vanwege een foute of onvolledige aangifte geldt voortaan een minimumbedrag van 68 en een maximumbedrag van 1377.Het maximumbedrag voor de correctieverzuimboete is nu 1377.

 

Bron. Belastingdienst, 10 februari 2020. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

Urenadministratie kan soms noodzakelijk zijn

In bepaalde ondernemingen kan het noodzakelijk zijn om een urenadministratie bij te houden, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Of dit in een specifiek geval nodig is, is afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming.

Toename rekening-courantschuld kan winstuitdeling zijn

Als de rekening-courantschuld van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn bv toeneemt en het vanwege onvoldoende inkomsten of vermogen niet waarschijnlijk is dat de dga de schuld zal aflossen, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de toename van de schuld kwalificeert als een winstuitdeling.

Geld lenen van pensioen-bv kan grote gevolgen hebben.

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) geldt leent van zijn eigen pensioen-bv en hierbij onvoldoende zekerheid biedt, betekent dit niet alleen dat de lening als onzakelijk kan kwalificeren, maar ook dat het opgebouwde pensioen kan vrijvallen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Betalingsonmacht niet steeds opnieuw melden

Als een vennootschap of ander lichaam een melding van betalingsonmacht heeft gedaan bij de Belastingdienst, hoeft een dergelijke melding niet steeds opnieuw te worden gedaan, zolang het lichaam andere aanslagen ook te laat blijft betalen, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Voor ex betaalde hypotheekrente zonder afspraak niet aftrekbaar

Als in het jaar van echtscheiding niet voor voljaarspartnerschap wordt gekozen en de ene ex-echtgenoot in dat jaar ook de hypotheekrente van zijn ex-partner betaalt, kan hij deze betalingen niet aftrekken als hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt. Tot dit oordeel kwam Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Alimentatie alleen aftrekbaar bij schriftelijke afspraak

Als een belastingplichtige partneralimentatie betaalt aan zijn ex-partner, zijn de betaalde uitsluitend als alimentatie aftrekbaar als de afspraak om alimentatie te betalen schriftelijk is vastgelegd. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Getoond 1 tot 10 van 365. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing