Eén opdrachtgever is riskant voor ondernemerschap

Hof Den Haag: Een zelfstandige met één opdrachtgever is geen ondernemer als hij niet duurzaam streeft naar opdrachten van verschillende opdrachtgevers, hij
onvoldoende zelfstandig is ten opzichte van de opdrachtgever en geen ondernemersrisico loopt.

 

Nieuwe lening vervangt eigen geld in woning niet

Hof Arnhem: De rente van een na aankoop van een eigen woning afgesloten hypotheeklening is niet aftrekbaar als eigenwoningrente, ook al is het kredietbedrag lager dan het bij aankoop ingelegde eigen geld.

Minderheidsaandeelhouders verplicht verzekerd

Hof Arnhem: Indien dga's via hun persoonlijke holdings ieder een substantieel aandelenbelang (24%) in een werk-bv houden en volgens de Shareholders Agreement slechts bij unanimiteit kunnen worden ontslagen, zijn zij in beginsel
toch verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen bij de werk-bv.

Ook aftrek voorbelasting als uitgave mede aan derde ten goede komt

Hof van Justitie EU: Een ondernemer kan onder voorwaarden de voorbelasting op uitgaven die mede ten goede komen aan derden in aftrek brengen. Dit is het geval als er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen deze uitgaven
en zijn onderneming en het voordeel voor de derde daaraan ondergeschikt is.

 

Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

De aftrekbaarheid van liquidatie- en stakingsverliezen wordt beperkt voor boekjarendie aanvangen op of na 1 januari 2021. Zo volgt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en
stakingsverliesregeling.

Toekenning te veel terugwerkende kracht is kenbare fout

Rechtbank Noord-Holland: Als de inspecteur meer terugwerkende kracht toekent aan een geruisloze inbreng dan wettelijk is toegestaan, is sprake van een kenbare fout en mag hij dit foutieve besluit herstellen.

Echtscheiding

De Belastingdienst is op 11 september 2020 gestart met een campagne om mensen erop te wijzen dat ze bij een scheiding of uit elkaar gaan alles goed moeten regelen rondom hun belastingzaken. Op de website van de Belastingdienst is daarvoor een checklist te vinden, waarin door middel van het beantwoorden van vragen zicht kan worden gehouden op wat men allemaal moet regelen.
Bron Website Belastingdienst

Notaris nodig voor schenking ter zake des doods

Rechtbank Noord-Holland:
Het schenken en kort daarna contractueel teruglenen van
geldbedragen door ouders aan kinderen dient als een papieren
schenking te worden aangemerkt. Doordat niet de voor papieren
schenking vereiste notariële akte is opgemaakt, vervalt de schuld bij
overlijden en is geen schenking ter zake des doods.

Geen winst uit onderneming door gelijkheidsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland: Om met een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel winst uit onderneming te kunnen claimen, kan niet worden volstaan met globale bewijsstukken.

Geen ondernemer meer na overdracht debiteurenrisico

Rechtbank Noord-Nederland: Indien na verkoop van de onderneming alleen nog werkzaamheden worden verricht voor de koper en de koper deze werkzaamheden organiseert en factureert, dan is geen sprake meer van een onderneming.

Getoond 1 tot 10 van 291. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing