Vaste vergoeding alleen buiten vrije ruimte na kostenonderzoek

De belastingdienst heeft in een handreiking benadrukt dat een vaste, onbelaste kostenvergoeding alleen buiten de vrije ruimte kan blijven als de werkgever vooraf onderzoek doet naar de kosten die werknemers werkelijk maken.

Wifi staat voor btw los van verhuur vakantiewoning

Een verhuurder van vakantiewoningen die aan vakantiegangers tegen betaling ook een wifi-code verstrekte moest hierover het reguliere btw-tarief toepassen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was er voor de btw sprake van een afzonderlijke prestatie, zodat niet evenals voor de verhuur van vakantiewoningen het verlaagde tarief mocht worden toegepast.

Tv-kok niet in dienst bij mediabedrijf

Een bekende Rotterdamse tv-kok is niet in dienst bij het mediabedrijf waarvoor hij programma’s maakt, zo heeft Hof-Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. Dit betekend dat het mediabedrijf voor deze opdrachtnemer geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

Serie nieuwe onderzoeken naar verbetering belastingstelsel

Het ministerie van Financiën start dit jaar met een serie nieuwe onderzoeken die verschillende bouwstenen voor de verbetering van het belastingstelsel moeten opleveren. De kernvraag hierbij is hoe het belastingstelsel toekomstbestendig en eenvoudiger kan worden gemaakt.

Naheffing wegens ontbreken van identiteitsbewijzen

Als kopieën van identiteitsbewijzen ontbreken in de loonadministratie, moet het anoniementarief worden toegepast. Doet de werkgever dit niet, dan kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Koop woning van erflater kan fictieve verkrijging zijn

Als een belastingplichtige een woning koopt van iemand wiens erfgenaam hij is en de verkoper in de woning mag blijven wonen, kan het gebeuren dat er na het overlijden van de verkoper/erflater sprake is van een fictieve verkrijging van de woning. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Den Haag.

Is woning ondernemingsvermogen, dan btw aangeven over privégebruik

Als een woning voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen behoort, moet de onderneming btw aangeven over het privégebruik van de woning. Dit heeft Rechtbank Noord-Nederland bevestigd.

Geschorste auto niet op de openbare weg zetten

Een geschorste auto mag niet op de openbare weg worden gezet, ook niet als de auto moet worden gerepareerd. Gebeurt dit toch, dan kan de belastingdienst een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opleggen. Bij verwijtbaar handelen kan de inspecteur ook een verzuimboete opleggen.

Fiscus mag bewijsstukken opvragen

Er geldt geen verjaringstermijn voor het recht van een inspecteur om stukken op te vragen die de aftrek van kosten voor de eigen woning onderbouwen. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad.

Eenmalige vergoeding voor letselschade is onbelast

Een eenmalige vergoeding voor geleden letselschade is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting (box 1). Dit heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld aan de Tweede Kamer nadat hierover vragen waren gerezen. Wel kan de ontvangen vergoeding vervolgens jaarlijks in box 3 worden belast voor zover het betreffende bedrag op de peildatum van 1 januari tot het vermogen van de belastingplichtige behoort. De staatssecretaris wijst er hierbij op dat niet wordt gekeken naar de herkomst van het vermogen en dat het ook met vermogen dat als letselschadevergoeding is verkregen een rendement kan worden behaald.

 

Bron: ministerie van Financiën, 24 april 2019, 2019-0000067992

Getoond 1 tot 10 van 300. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing