Ontbinding arbeidsovereenkomst door weigering ziekmelding bij heftig hoesten

Rechtbank Rotterdam: Door tegen het advies van collega's in - vanwege heftig hoesten - niet direct naar huis te gaan, vervolgens na latere ziekmelding positief voor corona te zijn getest en verklaringen van collega's te betwisten, ontstaat een verstoorde arbeidsverhouding met ontslag tot gevolg.

 

Administrateur hoeft verplichtstelling pensioenfonds niet te onderzoeken

Rechtbank Gelderland: De verantwoordelijkheid voor de aansluiting bij een verplicht bedrijfspensioenfonds ligt bij de werkgever en kan niet worden neergelegd bij de loonadministrateur, tenzij deze expliciet een opdracht daartoe op zich heeft genomen.

Documenten over fiscale toetsing verbouwing gepubliceerd

Naar aanleiding van een Wob-verzoek zijn documenten openbaar gemaakt over de fiscale toetsing en beoordeling of als gevolg van een verbouwing voor de omzetbelasting sprake is van een nieuw vervaardigde ontroerende zaak.

Koersverlies op betalingsverplichting voor bedrijfsmiddel

A-G Wattel:  Het ongerealiseerde wisselkoersverlies op de resterende betalingsverplichting voor een nog te leveren bedrijfsmiddel is niet aftrekbaar, als dit verlies wegvalt tegen een navenant ongerealiseerde waardestijging van het recht op levering van dat bedrijfsmiddel.

 

Afzien van overeengekomen rente over rc is dividend

Rechtbank Gelderland: Indien een bv in strijd met de rekening-courantovereenkomst geen rente berekent aan de dga, dan is de bv verarmd en de dga verrijkt. Daarmee is sprake van een winstuitdeling.

Geen schenking van periodieke uitkering.

Hof Den Bosch: Bij een repeterende schenking onder opschortende voorwaarde is sprake van afzonderlijke schenkingen die gespreid in de tijd tot stand komen. Daardoor is geen sprake van schenking van een periodieke uitkering.

Ontslag wegens weigering coronavaccinatie nietig

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao: Door aan de weigering zich tegen corona te laten vaccineren een ontslag te verbinden, is sprake van een ongeoorloofde indirecte door werkgever opgelegde vaccinatieplicht die in strijd is met de Grondwet. Daardoor is het ontslag nietig.

Opzegging werknemer vanwege emotionele impact corona ongeldig

Rechtbank Noord-Nederland: Een werkgever kan een werknemer niet gebonden achten aan een opzegging die de werknemer in de emotie van de coronadiscussie heeft gedaan.

Effectenportefeuille geen ondernemingsvermogen

Rechtbank Noord-Nederland: Een effectenportefeuille vormt geen ondernemingsvermogen als niet aannemelijk is dat sprake is van tijdelijk overtollige liquiditeiten, beleggingen in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening of versterking van het eigen vermogen van de onderneming nodig was.

Gebrekkige administratie volstaat voor omkering bewijslast

Hoge Raad: Een administratie die niet als grondslag voor de winst/ omzetberekening kan dienen, rechtvaardigt de aanname dat de vereiste aangifte niet is gedaan en rechtvaardigt dus omkering/ verzwaring van de bewijslast.

Getoond 1 tot 10 van 351. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing