Advocaat bepaalt wat onder het verschoningsrecht valt.

Hoge Raad: De advocaat bepaalt welke informatie die aan hem als advocaat is toevertrouwd onder zijn verschoningsrecht valt.

Notaris moet wijzen op fiscaal nadeel voor latrelaties.

Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch: Op de notaris rust een zorgplicht om bij benoeming van een latvriend(in) tot erfgenaam de erflater te wijzen op de fiscale nadelen van het niet-kwalificeren als successierechtelijke partner.

Factuur privéwoning op naam van bv: toch geen btw-aftrek.

Hof: De voordruk op facturen ter zake van een privéwoning is niet verrekenbaar, als de woning enkel privédoeleinden heeft.

Na staking te herinvesteren winst is te conserveren inkomen.

Rechtbank Noord-Nederland: Bij staking van een onderneming kan de stakingswinst als te conserveren inkomen worden doorgeschoven naar een nieuwe onderneming voor zover binnen twaalf maanden vervangende investeringen worden gedaan.

Startende ondernemers.

Startende ondernemers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres, die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK en in het eerste kwartaal van 2021 30% omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 kunnen sinds 31 mei 2021 een beroep doen op steun bij het betalen van hun vaste lasten.

Echtgenoot met louter formeel eigenaarschap is slechts houder.

Rechtbank Midden-Nederland: indien de ene echtgenoot tijdens huwelijk om formele redenen een woning in eigendom verkrijgt,  terwijl de andere echtgenoot de woning volledig financiert en zich overigens als eigenaar gedraagt, kan de ene echtgenoot verplicht worden om de woning aan de andere echtgenoot in eigendom over te dragen.

Genietingsmoment nabetaald loon op moment onvoorwaardelijkheid.

Rechtbank Noord-Holland: Nabetalingen van loon over oudere jaren worden geacht te zijn genoten op het moment dat deze onherroepelijk zijn toegekend en daarmee vorderbaar en inbaar zijn.

Billijke vergoeding van € 350.000 voor werkneemster.

Rechtbank Amsterdam: Een werkgever handelt ernstig verwijtbaar jegens een werkneemster door onvoldoende zorg te dragen voor een veilige werkomgeving in een dominante mannenomgeving.

 

Geen voorziening voor jubileumactie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Indien ultimo van het boekjaar alleen een intern besluit bestaat om kosten te maken, is er nog geen sprake van een juridisch afdwingbare verplichting en kan in dat jaar nog geen voorziening worden gevormd.

Parkeren is geen bijkomende dienst van een attractiepark.

Hoge Raad: Het aanbieden van parkeergelegenheid is voor de btw-heffing een dienst die los staat van het toegang bieden tot een attractiepark, omdat het alleen verband houdt met de wijze waarop men het attractiepark bereikt.

 

Getoond 1 tot 10 van 330. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing