Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

De aftrekbaarheid van liquidatie- en stakingsverliezen wordt beperkt voor boekjarendie aanvangen op of na 1 januari 2021. Zo volgt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en
stakingsverliesregeling.

Toekenning te veel terugwerkende kracht is kenbare fout

Rechtbank Noord-Holland: Als de inspecteur meer terugwerkende kracht toekent aan een geruisloze inbreng dan wettelijk is toegestaan, is sprake van een kenbare fout en mag hij dit foutieve besluit herstellen.

Echtscheiding

De Belastingdienst is op 11 september 2020 gestart met een campagne om mensen erop te wijzen dat ze bij een scheiding of uit elkaar gaan alles goed moeten regelen rondom hun belastingzaken. Op de website van de Belastingdienst is daarvoor een checklist te vinden, waarin door middel van het beantwoorden van vragen zicht kan worden gehouden op wat men allemaal moet regelen.
Bron Website Belastingdienst

Notaris nodig voor schenking ter zake des doods

Rechtbank Noord-Holland:
Het schenken en kort daarna contractueel teruglenen van
geldbedragen door ouders aan kinderen dient als een papieren
schenking te worden aangemerkt. Doordat niet de voor papieren
schenking vereiste notariële akte is opgemaakt, vervalt de schuld bij
overlijden en is geen schenking ter zake des doods.

Geen winst uit onderneming door gelijkheidsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland: Om met een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel winst uit onderneming te kunnen claimen, kan niet worden volstaan met globale bewijsstukken.

Geen ondernemer meer na overdracht debiteurenrisico

Rechtbank Noord-Nederland: Indien na verkoop van de onderneming alleen nog werkzaamheden worden verricht voor de koper en de koper deze werkzaamheden organiseert en factureert, dan is geen sprake meer van een onderneming.

Pakket Belastingplan 2021 en aangekondigde fiscale maatregelen

Op 15 september 2020 om 15:15 uur is het pakket Belastingplan 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder wordt ingegaan op de inhoud van het pakket BP 2021.

Transitievergoeding kan leiden tot lagere toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee terugvordering van toeslagen tot gevolg hebben.

2% OVB voor in appartementen omgebouwd kantoorpand

Indien een koper van een onroerende zaak vóór de juridische levering gelegenheid krijgt om de zaak te verbouwen, dan verkrijgt hij nog geen economische eigendom. Als de onroerende zaak na de verbouwing een woning is geworden voor de OVB, is bij de latere juridische levering slechts 2% OVB verschuldigd. Dit oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Admarcon BV: ook voor hulp bij aangifte omzetbelasting

Bijna elke ondernemer die producten en/of diensten levert, moet hierover BTW betalen, ook wel bekend als omzetbelasting. Dit is een vast percentage belasting van de prijs (9% of 21%) dat u moet afdragen aan de Belastingdienst. Er zijn ook diensten met 0% BTW. Met behulp van de aangifte BTW wordt per periode het juiste bedrag aan BTW berekend, wat vervolgens betaald dient te worden. Maar wat komt er allemaal bij zo’n aangifte omzetbelasting kijken, en hoe zorgt u dat dit op de juiste manier gebeurt? Daar kan Admarcon BV u bij helpen.

Getoond 1 tot 10 van 287. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing