Kabinet heeft hulp nodig bij nieuwe zzp-maatregelen

Het kabinet heeft opdrachtgevers opgeroepen te helpen bij de uitwerking van nieuwe maatregelen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat dan met name om de ontwikkeling van de webmodule die opdrachtgevers duidelijkheid moet geven over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd.

Herziening VAR kan niet met terugwerkende kracht

Heeft de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verstrekt maar heeft de fiscus deze verklaring vervolgens herzien, dan heeft de herziening geen terugwerkende kracht als de opdrachtnemer te goeder trouw is geweest. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Fiscus jaagt vermogen naar bv's

De nieuwe inrichting van de vermogensrendementsheffing levert verlichting op voor kleine spaarders (tot € 240.000). De belastingdruk bij grotere spaarders loopt echter dusdanig op dat er een vlucht van spaarvermogens naar bv’s ontstaat. 

Ook mantelzorgvrijstelling voor gehuwde mantelzorger

Een gehuwde mantelzorger heeft  evenveel recht op de mantelzorgvrijstelling - de verhoogde vrijstelling  van ruim zes ton in de erfbelasting  - als een ongehuwde mantelzorger.  Dit heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. 

Crisisheffing geen buitensporige last voor bv

De terugwerkende kracht van de pseudo-eindheffing hoge lonen (de zogenoemde crisisheffing) is niet in strijd met artikel 1 EP EVRM en de systematiek van de Wet op de loonbelasting 1964. Van een individuele buitensporige last was in de volgende zaak ook geen sprake.

Afkoopsom voor leasehouder blijft aftrekbaar

De afkoopregeling voor leasehouders is niet meer opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2015. Hierdoor leek het erop dat de betaling van een afkoopsom bij uitdiensttreding niet meer was te verrekenen als eigen bijdrage. De Belastingdienst heeft nu bevestigd dat de afkoopsom gewoon aftrekbaar is.

Reistijd loondienst relevant voor urencriterium

Hof Den Haag heeft in tegenstelling tot Rechtbank Den Haag beslist dat men bij de toetsing aan het urencriterium ook rekening moet houden met de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband.

Te hoge schatting leidde tot bijtelling

Uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam blijkt weer eens dat het niet verstandig is om achteraf een kilometeradministratie op te stellen. Een te hoge schatting van de gereden kilometers kan namelijk leiden tot oplegging van een naheffingsaanslag met forse boeten.

De nieuwe VAR: leg nu uw overeenkomst voor aan de Belastingdienst

De VAR zou worden vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), maar dat plan ging van tafel na kritiek vanuit verschillende organisaties. Het alternatief voor de VAR en BGL is door staatssecretaris Wiebes op 20 april 2015 gepresenteerd en houdt in dat (voorbeeld) overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. De Belastingdienst liet op 6 juli 2015 weten dat het voorleggen van overeenkomsten aan de Belastingdienst nu al mogelijk is.

Begrip 'onverwachte schuld'

Het voorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden.

Getoond 1 tot 10 van 284. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing