Brochure Brexit

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd met een top-40
van meestgestelde vragen over Brexit. Ook nu een handelsakkoord is bereikt
zijn er vragen over de afspraken die gelden per 1 januari 2021. Over de gevolgen van Brexit staat meer op brexitloket.nl of rijksoverheid.nl/ brexit. Met de Brexit Impact Scan kan men controleren wat de nieuwe regels
voor effect hebben op het bedrijf.
Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 20 januari 2021

Vooruitbetaalde eigenwoningrente na overlijden was aftrekbaar

Hoge Raad: Vooruitbetaalde eigenwoningrente is na overlijden in overlijdensjaar aftrekbaar, ook al is deze rente technisch bezien geen eigenwoningrente meer.

CO2-meting volgens 'Scandinavische methode' is geldig

Rechtbank Den Haag: De hoogte van de CO2-uitstoot van een personenauto
staat voor de bpm vast, zodra keuring en registratie van de personenauto
hebben plaatsgevonden.

Werkgever mocht mondkapje verplichten in binnenruimte

Rechtbank Midden-Nederland: Het instellen van een mondkapjesplicht
op de werkvloer valt onder het instructierecht van de werkgever. Als
een werknemer hieraan geen gehoor wil geven, mag de werkgever de
loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Op Ondernemersplein.kvk.nl is op 11 januari 2021 de pilot
van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online
gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de online vraenlijst in
te vullen duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie met een
opdrachtnemer.

Werkgever moet of veilige werkplek creëren óf thuiswerken toestaan

Rechtbank Limburg: Werkgevers moeten werknemers een veilige
werkplek aanbieden met voldoende COVID-19 beschermingsmaatregelen
of moeten toestaan dat zij thuiswerken. Dit klemt des te meer voor
kwetsbare werknemers. Komt een werkgever zijn verplichting
onvoldoende na zodat een werknemer geen arbeid verricht dan moet de
werkgever het loon van die werknemer doorbetalen.

Verlenging coronamaatregelen

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd met
termijn-verlenging van bestaande goedkeuringen en toevoeging van nieuwe
onderwerpen. Daarnaast is de corona-overbruggingslening verlengd en
zijn er vragen en antwoorden over de coronareserve gepubliceerd.

Starters

De Belastingdienst heeft de verklaringen 'overdrachtsbelasting
startersvrijstelling' en 'overdrachtsbelasting laag tarief' online
beschikbaar gesteld. Met de 'verklaring overdrachtsbelasting laag tarief' kan
aangegeven worden dat men in aanmerking wil komen voor het lage
tarief bij aankoop van een woning (2%) en met de 'verklaring
overdrachtsbelasting startersvrijstelling' kan men aangeven dat men in aanmerking wil komen voor de startersvrijstelling.

Schenking

In verband met de coronacrisis zijn de schenkingsvrijstellingen in 2021
tijdelijk met C 1.000 verhoogd. Aan een derde (een kleinkind, een vriend
of een ondernemer) kan C 3.244 belastingvrij worden geschonken.
Ouders mogen C 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind. De
verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Schenkingen van en aan partners moeten bij elkaar opgeteld worden.

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Per 1 januari 2021 is de "Wet imple-mentatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende con-structies" na een vertraging van zes maanden in werking getreden. Dit betekent dat potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale plan-ningsconstructies dan gemeld moeten worden. Aangezien de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules
(MDR/DAC6) terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018 heeft, zijn er
verschillende deadlines.
Getoond 1 tot 10 van 306. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing