Doelmatigheidsmarge telt niet bij lager loon

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die vindt dat het gebruikelijk loon voor hem lager moet worden vastgesteld dan het bedrag van €45.000 (2019) dat voortvloeit uit de gebruikelijk-loonregeling, kan geen beroep doen op de doelmatigheidsmarge. Deze marge geldt namelijk alleen in situaties waarin het gebruikelijk loon lager is.

 

Ondernemer mag auto niet zomaar her etiketteren

Als een ondernemer er bij aankoop van een auto voor kiest deze auto tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen, mag hij de auto later uitsluitend tot zijn privévermogen rekenen als hij kan aantonen dat er een bijzondere omstandigheid is deze her etikettering rechtvaardigt.

Pensioenverdeling bij scheiding wordt gemoderniseerd

Het kabinet wil de regels omtrent de verdeling van pensioenen bij een echtscheiding moderniseren. Dit blijkt uit het door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediende wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021.

 

Voorgeschoten bedrag kan informeel kapitaal zijn

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) een geldbedrag voorschiet aan zijn bv en hierbij weet dat de bv het verschuldigde bedrag nooit zal kunnen terugbetalen, is er geen sprake van een vordering op de bv maar van informeel kapitaal. Dit blijkt uit een zaak voor Hof Den Haag.

 

Gift aantonen met kwitantie is niet voldoende voor aftrek

Om gebruik te kunnen maken van de giftenaftrek moet een belastingplichtige aannemelijk kunnen maken dat hij de betreffende gift daadwerkelijk heeft gedaan. Uit een zaak voor Hof Den Haag blijkt dat een kwitantie hiervoor niet altijd voldoende is.

Problemen bij de fiscus zijn nog niet voorbij

Volgens de Algemene Rekenkamer behoren de problemen bij de belastingdienst voorlopig nog niet tot het verleden. Er is weliswaar een verbetertraject ingezet, maar een aantal problemen bij de fiscus is dusdanig groot dat het veel tijd kost om deze op te lossen.

Per geldverstrekking beoordelen of deze zakelijk is

Als een belastingplichtige geld leent aan bijvoorbeeld een bv, moet bij elke geldverstrekking worden beoordeeld of deze verstrekking zakelijk is. Dit kan dus betekenen dat bij afwaardering van de vordering een deel van de vordering zakelijk is en het andere deel onzakelijk. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Den Bosch.

 

Ondernemerschap bewijzen met dossiers

Een belastingplichtige die wil profiteren van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting zal met dossiers, facturen of andere bewijsstukken moeten bewijzen dat er in het betreffende jaar daadwerkelijk sprake is geweest van ondernemerschap. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Vaste vergoeding alleen buiten vrije ruimte na kostenonderzoek

De belastingdienst heeft in een handreiking benadrukt dat een vaste, onbelaste kostenvergoeding alleen buiten de vrije ruimte kan blijven als de werkgever vooraf onderzoek doet naar de kosten die werknemers werkelijk maken.

Wifi staat voor btw los van verhuur vakantiewoning

Een verhuurder van vakantiewoningen die aan vakantiegangers tegen betaling ook een wifi-code verstrekte moest hierover het reguliere btw-tarief toepassen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was er voor de btw sprake van een afzonderlijke prestatie, zodat niet evenals voor de verhuur van vakantiewoningen het verlaagde tarief mocht worden toegepast.

Getoond 1 tot 10 van 308. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing