In brief voorlopige aanslag erfbelasting onvolledige informatie

De Nationale ombudsman heeft geoordeeld, dat de brief die de Belastingdienst gebruikte om belastingplichtigen uit te nodigen tot het indienen van een aangifte erfbelasting, onvolledige informatie bevatte. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels besloten de tekst aan te passen.

Erg lastig om achteraf geen privégebruik auto aan te tonen

Een werknemer die niet beschikt over een Verklaring geen privégebruik auto en achteraf wil aantonen dat hij zijn auto van de zaak niet privé heeft gebruikt, moet zorgen voor een solide bewijsvoering. Een achteraf opgestelde kilometerregistratie en een achteraf opgestelde werkgeversverklaring zijn dan niet voldoende, zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden.

Lagere pensioenpremies

De lagere pensioenopbouw leidt dit jaar tot een daling van de totale pensioenpremie. 

Getoond 381 tot 383 van 383. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing