Rechtsgeldigheid box 3

Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn twee proefprocedures gevoerd waarin de vraag centraal stond of de heffingssystematiek van box 3 gedurende de jaren 2013 en 2014 in strijd was met het ‘fair balance'-beginsel. Volgens de Rechtbank was dat niet het geval.

Wijziging btw-teruggaaf bij oninbare vordering

Per 1 januari 2017 is de aanmerking van een oninbare vordering en de manier van het terugvragen van afgedragen btw veranderd. Ook past de fiscus het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting vanwege het niet betalen van de vordering aan.

Aanpassing aan verhoogde vrijstelling

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedere begunstigde tussen achttien en veertig jaar oud per schenker een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting van maximaal € 100.000 (bedrag 2017).

Drie keer bijtellen voor drie auto's van de zaak

Stelt een werkgever aan een werknemer drie auto's tegelijkertijd ter beschikking, dan is het nog maar de vraag of die werknemer met elk van die drie auto's meer dan vijfhonderd privékilometers rijdt. Toch kan de Belastingdienst eisen dat men per auto bewijst dat minder dan vijfhonderd privékilometers op jaarbasis zijn gereden.

Afkoopsom klein pensioen belast

Pensioenuitvoerders kunnen een klein pensioen afkopen zonder dat dit leidt tot fiscale sancties. Voor de pensioengerechtigde is het dan te hopen dat hij daardoor niet in een hogere belastingschijf belandt.

Tussenoplossingen DBA-problematiek hard nodig

De branche- en beroepsorganisaties ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen en NOAB pleiten voor tijdelijke maatregelen die snel en praktisch uitvoerbaar zijn en aansluiten bij de intenties van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Eénloketsysteem en 6%-tarief voor e-publicaties

Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie (EC) een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commerce start-ups en midden- en kleinbedrijven in de Europese Unie moeten verbeteren.

Wie is belastingplichtig bij koop vrij op naam?

Betaalt de verkoper van een onroerende zaak de overdrachtsbelasting voor de koper omdat de koop vrij op naam plaatsvond, dan blijft de koper nog steeds de belastingplichtige. Dit blijkt uit de volgende uitspraak van Hof Den Bosch.

Bakker had nog een andere onderneming

Tijdens een boekenonderzoek kwam naar voren dat een bakker in een jaar tijd regelmatig motorboten inkocht en verkocht. Dit leidde tot oplegging van navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting over 2008. Dit was terecht, zo oordeelde Rechtbank Gelderland.

Getoond 351 tot 359 van 359. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing