Crisisheffing wordt door het Hof goedgekeurd

Al jaren ligt de pseudo-eindheffing hoog loon onder vuur. Hof Den Haag heeft nu bepaald dat deze zogenoemde 'crisisheffing' niet onrechtmatig is. De crisisheffing is ook geen individuele buitensporige last.  

Op het antedateren van creditnota’s staat een flinke boete

Een ondernemer kreeg terecht een naheffingsaanslag van ruim € 300.000 en een vergrijpboete van 75% van die aanslag opgelegd, voor het opstellen van geantedateerde creditfacturen. Hij had volgens de rechter moeten weten, dat hij door het antedateren van de creditnota's te weinig btw had betaald.

Zorgpremie

Onder de Nederlandse bevolking is voldoende draagvlak voor het meer inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. 

Mailen met de fiscus

In de toekomst zal alle communicatie met de Belastingdienst digitaal  plaatsvinden. 

Schenking aan onbekende

De Belastingdienst kan een schenking gewoon als belaste schenking aanmerken, als de verkrijger van deze schenking onbekend is. Is de schenker zelf inmiddels overleden, dan kan de fiscus de erfgenamen aansprakelijk stellen voor de verschuldigde schenkbelasting.  

Een factuur vóór prestatie leidt tot btw-aftrek

De ondernemer die een factuur krijgt  uitgereikt voor nog te verrichten leveringen, kan de btw op die factuur als voorbelasting in aftrek brengen, dit heeft De Hoge Raad beslist.

Wettelijk minimumloon omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt  per 1 juli 2015 met 0,4% verhoogd.

Schuldig gebleven schenkingen vervallen na overlijden

Als een erflater schenkingen doet (bijv. aan haar kinderen) en deze vervolgens schuldig blijft, komen deze schenkingen bij haar overlijden in beginsel te vervallen. Bij de berekening van de grondslag voor de heffing van erfbelasting moeten deze bedragen dan worden meegerekend.

 

iPad fiscaal toch een computer

Over de vraag of de iPad fiscaal als een computer of als een communicatiemiddel/ telefoon wordt beschouwd, lijkt nu eindelijk duidelijkheid te komen. Volgens advocaat-generaal Niessen is de iPad een computer, omdat de telefoonfunctie van het apparaat ondergeschikt is aan de overige functies.

Onjuiste rittenadministratie kan leiden tot vergrijpboete

De inspecteur kan een naheffingsaanslag en een boete opleggen, als een rittenadministratie voor een auto van de zaak niet aan de eisen voldoet. Dit kan een vergrijpboete zijn, namelijk als er sprake is van opzet. Deze boete kan dan oplopen tot 100% van de naheffingsaanslag.

Getoond 341 tot 350 van 356. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing