Bepaling in testament leidde tot hogere erfbelasting

In een zaak waarin de erflaatster de hoogte van een legaat mede afhankelijk maakte van de waardering van haar woning, oordeelde de Hoge Raad dat het legaat moest worden gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de woning.

Boeterente eigenwoningschuld mag rente van schulden zijn

De boeterente bij een eigenwoningschuld als gevolg van rentemiddeling mag worden aangemerkt als rente van schulden in plaats van als kosten van geldleningen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit goedgekeurd in een besluit dat geldig is per 8 december 2015.

Blauwe envelop

In reactie op het feit dat de ouderenbonden honderden klachten hebben ontvangen over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten naar een maatwerkoplossing te zoeken voor mensen zonder computer of die niet digitaal vaardig zijn en/of geen hulp in hun omgeving kunnen inschakelen.

Voorlopige aanslag

Belastingplichtigen die voor 2016 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting willen aanvragen, wijzigen of stopzetten kunnen dit uitsluitend doen door het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' in te vullen en te versturen via Mijn Belastingdienst.

Tool voor aanvragen VAR 2016

De Belastingdienst heeft een tool gelanceerd waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nagaan of het in een specifieke situatie noodzakelijk is om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen voor 2016.

Al tientallen voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd

De Belastingdienst heeft op zijn website al tientallen voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd die in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties de huidige Verklaring arbeidsrelatie moeten vervangen.

VAR verdwijnt per 1 april 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer gevraagd de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) uit te stellen tot 1 april 2016. Dit betekent dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) pas per deze datum wordt afgeschaft.

Gift vennootschap aftrekbaar bij persoonlijke behoefte aandeelhouder

Als een vennootschap één of meer giften doet naar aanleiding van de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder, is er geen sprake van een uitdeling maar zijn de giften aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft dit in een besluit goedgekeurd.

Eindejaarstips employee benefits

Dien uw geïntegreerde WBSO-aanvraag tijdig in. De afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk (S&O-werk) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden vanaf 1 januari 2016 samengevoegd tot één Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO-regeling).

Getoond 331 tot 340 van 382. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing