iPad fiscaal toch een computer

Over de vraag of de iPad fiscaal als een computer of als een communicatiemiddel/ telefoon wordt beschouwd, lijkt nu eindelijk duidelijkheid te komen. Volgens advocaat-generaal Niessen is de iPad een computer, omdat de telefoonfunctie van het apparaat ondergeschikt is aan de overige functies.

Onjuiste rittenadministratie kan leiden tot vergrijpboete

De inspecteur kan een naheffingsaanslag en een boete opleggen, als een rittenadministratie voor een auto van de zaak niet aan de eisen voldoet. Dit kan een vergrijpboete zijn, namelijk als er sprake is van opzet. Deze boete kan dan oplopen tot 100% van de naheffingsaanslag.

App voor BTW-aangifte

De nieuwe app BTW-Alert helpt ondernemers tijdig BTW-aangifte te doen en zo boetes te voorkomen.

Snellere verhoging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd te versnellen. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Een schenking kon worden gebruikt voor rentebetaling

Een vrouw die een jaarlijkse schenking van haar ouders gebruikte om de rente op een geldlening van haar ouders te betalen, mocht deze rente in haar aangifte opvoeren als hypotheekrenteaftrek. De Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was van kwijtschelding.

In brief voorlopige aanslag erfbelasting onvolledige informatie

De Nationale ombudsman heeft geoordeeld, dat de brief die de Belastingdienst gebruikte om belastingplichtigen uit te nodigen tot het indienen van een aangifte erfbelasting, onvolledige informatie bevatte. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels besloten de tekst aan te passen.

Erg lastig om achteraf geen privégebruik auto aan te tonen

Een werknemer die niet beschikt over een Verklaring geen privégebruik auto en achteraf wil aantonen dat hij zijn auto van de zaak niet privé heeft gebruikt, moet zorgen voor een solide bewijsvoering. Een achteraf opgestelde kilometerregistratie en een achteraf opgestelde werkgeversverklaring zijn dan niet voldoende, zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden.

Lagere pensioenpremies

De lagere pensioenopbouw leidt dit jaar tot een daling van de totale pensioenpremie. 

Getoond 301 tot 308 van 308. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing