Vergrijpboete voor te laag aangegeven partneralimentatie

Wie in de aangifte inkomstenbelasting een te laag bedrag aan inkomsten vermeldt moet niet alleen rekening houden met een navorderingsaanslag, maar ook met een forse vergrijpboete. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag in een zaak waarin te weinig partneralimentatie was aangegeven.

Niet melden van te weinig voldane btw is strafbaar

Het is voor btw-ondernemers van groot belang dat zij de te weinig voldane btw melden zodra zij constateren dat de aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig is gedaan. Het niet nakomen van deze informatieplicht kan nare gevolgen hebben.

BelastingTelefoon

De Consumentenbond heeft de BelastingTelefoon voor de vierde keer een onvoldoende gegeven voor de kwaliteit van de dienstverlening (dit keer een 4).

Familielening was gelijktijdig ongebruikelijk en onzakelijk

Als een (familie)lening aan een bv wordt doorgeleend en deze transactie als een ongebruikelijke terbeschikkingstelling waar aangemerkt, kan er tegelijkertijd sprake zijn van een onzakelijke lening. Dit heeft Rechtbank Den Haag onlangs beslist.

Kwijtschelding deel koopsom was geen schenking woning

Als in de akte van levering van een woning een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden, is er volgens de Hoge Raad voor de Successiewet geen sprake van schenking van een woning maar van schenking van een geldbedrag.

A-G: 'box 3-heffing vormt inbreuk op eigendomsrecht'

De vermogensrendementsheffing van box 3 is voor sommige belastingplichtigen een buitensporige inbreuk op het eigendomsrecht, doordat de te betalen belasting hoger kan zijn dan het werkelijk behaalde rendement. Tot deze conclusie kwam advocaat-generaal (A-G) Niessen.

Maatregelen tegen niet-naleving factuurvereisten te strikt

In den beginsel mogen lidstaten maatregelen treffen om niet-naleving van de verplichte vermeldingen op een factuur tegen te gaan, zoals correctie in tijd beperken. Maatregelen die het uitoefenen van het recht op btw-aftrek buitensporig moeilijk maken zijn echter uit den boze.

Zijn de gegevens van uw cliënten goed beveiligd?

Alle organisaties in Nederland moeten sinds 1 januari 2016 een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Ondernemers en ondernemingen die verzuimen tijdig een melding te maken riskeren een boete die kan oplopen tot € 820.000. 

Fouten in modelovereenkomsten zzp'ers

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs erkend dat er fouten staan in een aantal door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Alleen autobijtelling over eigendomsdeel werkgever

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn bv samen eigenaar zijn van een auto en de dga ook voor privédoeleinden over de auto kan beschikken, stelt de bv alleen haar eigendomsdeel ter beschikking aan de dga. Dit heeft gevolgen voor de bijtelling die de werkgever moet toepassen, zo oordeelde Hof Den Haag.

Getoond 301 tot 310 van 376. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing