Betaalkaarten

De Belastingdienst heeft een nieuwe manier gevonden voor de tracering van buitenlands vermogen dat niet in Nederland is opgegeven.

Gebruikelijk loon geldt ook voor meewerkende partner

De gebruikelijk-loonregeling geldt niet alleen voor de directeur-groot- aandeelhouder (dga) van een bv, maar ook voor zijn meewerkende partner mits deze zelf ook aandelen bezit. Als de partner werkzaamheden verricht waarvoor normaliter loon wordt uitbetaald, moet minimaal een gebruikelijk loon in aanmerking worden genomen.

Ondernemers verkopen hun bedrijven op steeds jongere leeftijd

De gemiddelde leeftijd waarop mkb-ondernemers hun bedrijf verkopen is het afgelopen decennium fors gedaald. De meest voorkomende leeftijd van verkopende ondernemers ligt momenteel op 55 jaar. In 2005 was dat nog 60 jaar.

Aangekondigde correctie

Wie bij de ontvangst van een aanslag ziet dat een daarvóór aangekondigde fiscale correctie niet is uitgevoerd moet begrijpen dat er een fout is gemaakt. Dit blijkt uit een recent oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden na een terug verwijzing van de Hoge Raad. 

Geen kostenaftrek voor vrijwilligerswerk

De kosten die iemand maakt in het kader van werkzaamheden waarvoor hij geen (financiële) beloning ontvangt vallen niet onder de bron winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Deze kosten zijn dan ook niet aftrekbaar, zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden.

Opvolger VAR nu al voor te leggen aan fiscus

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als na het zomerreces ook de Eerste Kamer instemt, verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 2016. Deze wordt dan vervangen door een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Naheffing na btw-procedure van een ander

Als de verkoper van een onroerende zaak met succes een beroepsprocedure voert tegen de afdracht van omzetbelasting, kan dit vervelende gevolgen hebben voor de koper. De fiscus mag dan namelijk een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opleggen aan de koper. 

Voor kleine internetondernemers is er goed nieuws

Vanaf 1 januari 2015 moeten ondernemers die elektronische producten verkopen het btw-tarief toepassen van het land van de afnemer. 

Reorganisatie fiscus

De Belastingdienst heeft een flinke reorganisatie aangekondigd. 

Europese belastingontduikers bekendgemaakt

De Zwitserse belastingdienst heeft op zijn website de eerste namen van Europese belastingontduikers bekendgemaakt.

Getoond 281 tot 290 van 308. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing