Afkoopsom voor leasehouder blijft aftrekbaar

De afkoopregeling voor leasehouders is niet meer opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2015. Hierdoor leek het erop dat de betaling van een afkoopsom bij uitdiensttreding niet meer was te verrekenen als eigen bijdrage. De Belastingdienst heeft nu bevestigd dat de afkoopsom gewoon aftrekbaar is.

Crisisheffing geen buitensporige last voor bv

De terugwerkende kracht van de pseudo-eindheffing hoge lonen (de zogenoemde crisisheffing) is niet in strijd met artikel 1 EP EVRM en de systematiek van de Wet op de loonbelasting 1964. Van een individuele buitensporige last was in de volgende zaak ook geen sprake.

Te hoge schatting leidde tot bijtelling

Uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam blijkt weer eens dat het niet verstandig is om achteraf een kilometeradministratie op te stellen. Een te hoge schatting van de gereden kilometers kan namelijk leiden tot oplegging van een naheffingsaanslag met forse boeten.

Reistijd loondienst relevant voor urencriterium

Hof Den Haag heeft in tegenstelling tot Rechtbank Den Haag beslist dat men bij de toetsing aan het urencriterium ook rekening moet houden met de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband.

Begrip 'onverwachte schuld'

Het voorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden.

Fiscus jaagt vermogen naar bv's

De nieuwe inrichting van de vermogensrendementsheffing levert verlichting op voor kleine spaarders (tot € 240.000). De belastingdruk bij grotere spaarders loopt echter dusdanig op dat er een vlucht van spaarvermogens naar bv’s ontstaat. 

Ondernemers verkopen hun bedrijven op steeds jongere leeftijd

De gemiddelde leeftijd waarop mkb-ondernemers hun bedrijf verkopen is het afgelopen decennium fors gedaald. De meest voorkomende leeftijd van verkopende ondernemers ligt momenteel op 55 jaar. In 2005 was dat nog 60 jaar.

Aangekondigde correctie

Wie bij de ontvangst van een aanslag ziet dat een daarvóór aangekondigde fiscale correctie niet is uitgevoerd moet begrijpen dat er een fout is gemaakt. Dit blijkt uit een recent oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden na een terug verwijzing van de Hoge Raad. 

Geen kostenaftrek voor vrijwilligerswerk

De kosten die iemand maakt in het kader van werkzaamheden waarvoor hij geen (financiële) beloning ontvangt vallen niet onder de bron winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Deze kosten zijn dan ook niet aftrekbaar, zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden.

Opvolger VAR nu al voor te leggen aan fiscus

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als na het zomerreces ook de Eerste Kamer instemt, verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 2016. Deze wordt dan vervangen door een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Getoond 251 tot 260 van 283. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing