Geen hogere eigenwoningschuld na verhoging hypotheekschuld

Als een eigenwoningbezitter zijn hypotheekschuld verhoogt, leidt dit niet automatisch tot een hogere eigenwoningschuld  en een stijging van de aftrekbare kosten. Hij moet namelijk aannemelijk kunnen maken dat hij de extra lening daadwerkelijk heeft gebruikt om het huis te verbeteren of te onderhouden.

Rekeningnummer doorgeven aan Belastingdienst

Ondernemers kunnen hun rekeningnummer voor teruggaven nu met een digitaal formulier doorgeven aan de Belastingdienst. 

Per 1 juli 2015 weer hoge btw-tarief renovatie woningen

Tot 1 juli 2015 geldt nog het lage btw-tarief van 6% voor arbeidskosten bij woningrenovatie en –herstel.

Premiekorting bij indienstneming uitkeringsgerechtigden

Bent u van plan om (op korte termijn) personeel in dienst te nemen, profiteer dan als werkgever van de financiële voordelen, zoals de premiekorting bij indienstneming van uitkeringsgerechtigden. De overheid wil met premiekortingen de werkgevers stimuleren om bepaalde werknemers, met bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of arbeidsbeperking, aan te nemen. 

Ook aansprakelijkstelling bij klein aandelenbelang

Alle bestuurders van een vennootschap zijn in het begin hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de vennootschap. De ontvanger van de Belastingdienst kan zelfs een bestuurder die slechts 5% aandeelhouder is, aansprakelijk stellen voor bijv. btw-schulden van de vennootschap.

Bij etikettering geldt ook 'wie stelt moet bewijzen'

Een ondernemer die een pand bij aankoop volledig tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend, stelde bij de staking van zijn onderneming dat een gedeelte van het pand toch privévermogen was. Hij kon het niet aannemelijk maken dat hij het pand bij aankoop niet volledig had mogen rekenen tot zijn ondernemingsvermogen.

Problemen in de aangifte inkomstenbelasting

De online aangifte IB 2014 bleek achteraf gezien een aantal onvolkomenheden te bevatten. Deze zijn opgelost, maar kunnen effect hebben op de uitkomst van de aangifte. 

BTW op uitgaven voor klantenbinding niet aftrekbaar

Uitgaven om het netwerk van klanten te onderhouden, worden gemaakt op zakelijke gronden. Zulke uitgaven kunnen echter vrij snel worden beschouwd als een relatiegeschenk waarvoor geen recht bestaat op aftrek van BTW.

Geen hypotheekrenteaftrek voor vakantiewoning

Een boerenwoning die vooral in de weekenden, tijdens vakanties en op andere vrije schooldagen werd gebruikt, kwalificeerde volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet als eigen woning. De eigenaar van deze boerenwoning mocht de betaalde hypotheekrente dan ook niet in aftrek brengen.

 

Reiskosten ook onbelast bij carpoolen

Een werkgever kan onder voorwaarden ook een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer uitbetalen, als een werknemer meerijdt met een collega. De onbelaste reiskostenvergoeding geldt namelijk niet alleen voor vervoer met de eigen auto.

Getoond 251 tot 260 van 264. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing