Werkgever krijgt meer tijd voor voorwaarde lage WW-premie

Werkgevers die de lage

WW-premie willen toepassen voor

werknemers die voor onbepaalde

7 tijd in dienst zijn, maar nog niet

voldoen aan de voorwaarde dat

alle arbeidscontracten schriftelijk

moeten zijn vastgelegd, krijgen

hiervoor vanwege de coronacrisis

langer de tijd. Dit moet nu op 1 juli

2020 zijn geregeld.

Zorg voor juiste bedrijfsnaam op factuur

Voor de aftrek van voorbelasting

is het belangrijk dat de facturen

op naam van de onderneming

staan. Dit blijkt uit een uitspraak

van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Terugbetaalde opvangvergoeding niet aftrekbaar

Een opvang-opa die een deel van

de ontvangen vergoeding voor

gastouderopvang terugbetaalde aan

zijn dochter nadat de Belastingdienst

de kinderopvangtoeslag van haar

had teruggevorderd, mocht de

terugbetaalde vergoeding niet

aftrekken van zijn resultaat uit

overige werkzaamheden. Tot dit

oordeel kwam de Hoge Raad.

Zaakwaarnemer geniet geen inkomen uit onderneming

Als iemand na het overlijden van een

ondernemer de lopende contracten

afhandelt, mag de Belastingdienst de

opbrengsten van de onderneming in

principe niet aan deze zaakwaarnemer

toerekenen, zo blijkt uit een uitspraak

van Rechtbank Gelderland.

Phishing

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat er valse sms'jes en e-mails in omloop zijn waarin staat dat men een betalingsachterstand heeft bij de Belastingdienst en dat men kan betalen door op een link te klikken. De fiscus communiceert nooit op een dergelijke manier met burgers en bedrijven en het advies is dan ook om de sms of e-mail te verwijderen.

Bron: Belastingdienst, 2 maart 2020. Nieuwsbericht

Geen compensatie voor Eherkenning

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat kleine ondernemers niet worden gecompenseerd voor de kosten die zij moeten maken voor de aanschaf van eHerkenning. Volgens de staatssecretaris is er geen wettelijke grondslag voor het verlenen van compensatie. In dezelfde brief staat dat organisaties die aangifte loonheffing en vennootschapsbelasting doen en nog geen eHerkenning kunnen aanschaffen, op korte termijn worden benaderd om te bezien of zij zich kunnen laten inschrijven in het Handelsregister, zodat de aanschaf van eHerkenning alsnog mogelijk is. Het doel is dat deze organisaties uiterlijk op 1 juli 2020 aangifte loonheffing kunnen doen en uiterlijk op 1 november 2020 aangifte vennootschapsbelasting.

 

Bron: Ministerie van Financiën, 2020-0000046235

Woonplaats partner zwaarwegend bij bepalen fiscale woonstaat

Als een belastingplichtige in zowel Rusland als Nederland over een woonruimte beschikt, geldt het land waar het middelpunt van levensbelangen ligt als fiscale woonstaat. Uit een uitspraak van Hof Den Haag blijkt dat de woonplaats van de echtgenote hierbij van essentieel belang is.

Voorlopige aanslag wijzigen bij verwachting lagere winst

Ondernemers die dit jaar door de uitbraak van het coronavirus een lagere winst verwachten en momenteel een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen, kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen, zodat zij direct minder belasting betalen. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

Geen ab-houder meer na verlies economische eigendom aandelen

Als tussen koper en verkoper van een pakket aandelen dat een aanmerkelijk belang vormt contractueel is overeengekomen dat de aandelen op een specifieke datum vóór de overdracht al voor rekening en risico komen van de koper, is de economische eigendom op die specifieke datum overgegaan op de koper. Daarna heeft verkoper geen aanmerkelijk belang meer, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Rechtbank gaat niet mee in btw-truc

Ondernemers die proberen om met slimme trucs de btw-heffing te omzeilen, hebben hiermee zelden tot nooit succes. Zo kreeg een bv die matrassen en boxsprings verkochten adverteerde met een actie waarbij klanten geen btw hoefden te betalen, nul op het rekest bij Rechtbank Gelderland.

Getoond 11 tot 20 van 382. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing