Geen ontslag vanwege thuiswerken zonder toestemming

Rechtbank Rotterdam: Een ontslag op staande voet bij thuiswerken zonder toestemming is een veel te zware maatregel en daardoor niet rechtsgeldig.

Versobering coronasteun

Door de afname van de impact van corona en het economisch herstel zal het steunpakket een versobering ondergaan. Bepaalde maatregelen worden beëindigd maar andere maatregelen worden verlengd.

Inwonende broer was (nog) geen partner volgens de Successiewet

Rechtbank Gelderland: De bij een vrouw zonder samenlevingsovereenkomst inwonende en ingeschreven broer is niet haar partner in de zin van de Successiewet, indien de vrouw tot twee jaar voor haar overlijden nog gehuwd was.

 

Handreiking crowdfunding

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de fiscale aspecten van crowdfunding. De handreiking bestaat uit zes artikelen, waarvan de eerste drie onderdelen op respectievelijk 9, 16 en 26 juli 2021 zijn gepubliceerd. De overige drie artikelen verschijnen later.

Geen gezagsverhouding tussen omroep en redacteur/presentator.

Hof Arnhem-Leeuwarden: Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als een redacteur/ presentator qua inhoud en werkwijze volledig zelfstandig is ten opzichte van de Omroep.

Geen aftrek verteerkosten van ondernemer

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: De kosten van eigen verteer tijdens zakelijk verblijf zijn niet aftrekbaar van de winst.

Geen volledige openheid nodig bij afgeven informatiebeschikking.

A-G IJzerman: Een inspecteur hoeft - onder randvoorwaarden - bij een in-formatieverzoek inzake het bestaan van buitenlandse bankrekeningen niet bekend te maken dat hij al op de hoogte is van bepaalde verzwegen bankrekeningen.

Dochter in dienst bij moeder voor pgb- werkzaamheden.

Hof Den Bosch: Een zorgovereenkomst tussen een pgb-houder en een zorgverlener kwalificeert als een arbeidsovereenkomst zodra sprake is van vaste uren, een vast loon en evaluatiegesprekken.

 

Geen ontslag op staande voet bij terugkeer als zzp-er.

Rechtbank Den Haag: Indien een op staande voet ontslagen werknemer weer wordt ingehuurd als zzp'er voor dezelfde werkzaamheden, is het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig.

Rectificatie schenkingsakte is rechtsgeldige vernietiging

Hof Den Bosch: Indien een geldschenking vanwegen dwaling omtrent de fiscale gevolgen notarieel wordt gerectificeerd tot een lening, dan is er geen sprake van een voorgewende vernieteging van de eerste schenking.

Getoond 11 tot 20 van 351. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing