Niet uitbetaald loon in bepaalde gevallen wel belast

Loon dat niet is uitbetaald is in bepaalde situaties toch belast. Door Hof Den Haag is aangegeven dat hierbij bepalend is of de werknemer de beschikkingsmacht heeft gehad over het loon. Als dit het geval is dan moet het niet uitbetaalde loon worden gerekend tot het belastbare inkomen.

Na 20 kilometer al gebruikte auto

Wanneer een ingevoerde auto slechts 20 kilometer op de teller heeft staan, is er voor de heffing van belasting van motorrijwielen en personenauto's (bpm) al sprake van een gebruikte auto. Aldus een oordeel van rechtbank Gelderland.

Fiscus mag bsn van ondernemer niet gebruiken in btw-nummer

De belastingdienst heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een flinke tik op de vingers gekregen. De AP heeft bepaald dat de fiscus het bsn (burgerservicenummer) van een ondernemer niet mag gebruiken in het btw-nummer van diens eenmanszaak.

Fiscale aflossingsverplichting eigenwoningschuld niet soepeler

De staatssecretaris van financiën heeft in een brief de tweede kamer laten weten dat het op dit moment niet voor de hand ligt de fiscale aflossingsverplichting voor eigenwoningschulden te versoepelen. Een reden hiervoor is dat dit een substantiële derving van belastinginkomen met zich mee zou brengen voor de staat. 

Toebedeling overwaarde woning is afkoop alimentatieverplichting

Wanneer bij een echtscheiding de ene ex-partner de overwaarde van de voormalige echtelijke woning krijgt toebedeeld en vervolgens minder partneralimentatie  ontvangt van de andere ex-partner, dan is er sprake van een belastbare afkoop van een alimentatieverplichting. Aldus een oordeel van de Hoge Raad.

Valse e-mail

Er is een valse e-mail in omloop met als onderwerp "foutieve belastingteruggave 2017". Er wordt in de mail vermeld dat de ontvanger hiervan ten onrechte een belastingteruggave van € 297,75 over 2017 op zijn rekening heeft ontvangen. De ontvanger wordt vervolgens verzocht in de e-mail het desbetreffende bedrag terug te betalen. De belastingdienst wijst erop dat zij nooit vraagt om een betaling per mail te doen.

 

Meldingsplicht voor adviseur bij grensoverschrijdende contructies

Accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs zijn naar verwachting vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden voor belastingontduiking bij de belastingdienst te melden. Op dit moment wordt er aan wetgeving gewerkt die deze verplichting moet regelen.

Opname in rekening-courant was nettoloon dankzij omschrijving

Wanneer een dga van een bv regelmatig in rekening-courant bedragen uit de bv opneemt met "voorschot salaris" als omschrijving, kan dat ertoe leiden dat de opgenomen geldbedragen aangemerkt worden als nettoloon. Aldus een uitspraak van Hof Den Haag.

Geen naheffingen bij verhoging van verlaagd btw-tarief

Wanneer het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 daadwerkelijk wordt verhoogd van 6% naar 9% zal de belastingdienst niet naheffen op prestaties die in 2018 zijn betaald maar pas in 2019 verricht worden. In een debat met de Tweede Kamer heeft de staatssecreatris van financiën dit laten weten.

Geen belastingheffing bij tijdelijke verhuur deel eigen woning

Wanneer een belastingplichtige een ruimte die bij zijn woning behoort tijdelijk verhuurt aan derden, dan zijn de huuropbrengsten onbelast. Aldus een uitspraak van rechtbank Noord-Holland. De regeling voor tijdelijke verhuur van een eigen woning is alleen van toepassing wanneer de gehele woning wordt verhuurd.

Getoond 11 tot 20 van 254. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing