Borgstelling zonder tegenprestatie is onzakelijke handeling

Als een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) zich zonder tegenprestatie borgstelt voor de schulden van zijn bv, is er sprake van onzakelijk handelen. Dat brengt met zich dat hij een eventueel verlies uit deze borgstelling niet kan aftrekken, zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland.

Bewijs voor verkapte winstuitdeling

Er is sprake van een verkapte winstuitdeling die bij de dga belast is, wanneer een bv de privéuitgaven van haar dga voor haar rekening neemt. Zo'n uitdeling zal door de inspecteur dan wel bewezen moeten worden. Een leveranciersverklaring is hierbij voldoende bewijs.

Fiscus waarschuwt voor gebruik fictief burgerservicenummer

Werkgevers zijn door de belastingdienst gewaarschuwd voor het gebruik van een fictief burgerservicenummer. Er zijn volgens de belastingdienst werkgevers die voor hun werknemers een fictief burgerservicenummer gebruiken wanneer het echte bsn niet bekend is bij hen. Dit is echter niet toegestaan. 

Bijtelling ook voor Lexus bij dure privéauto

Er moet overtuigend worden bewezen dat de auto niet privé gebruikt is om de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto te vermijden. Het feit dat desbetreffende persoon privé over een dure auto beschikt is hierbij onvoldoende bewijs, aldus een uitspraak van rechtbank Den Haag.

Informatie meldplicht grensoverschrijdende constructies

Op het forum fiscaal dienstverleners heeft de belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over de toekomstige wettelijke meldingsplicht voor belastingadviseurs bij fiscale grensoverschrijdende constructies. Het gaat hier met name om de gegevens die de adviseurs moeten aanleveren en vastleggen.

Aan bv verstrekte lening dient echt zakelijk te zijn

Er zijn veel geschillen in de dagelijkse praktijk over de zakelijkheid van een lening van een dga aan zijn bv. De dga trekt hierbij vaak aan het kortste eind en mag de af waardering van de lening niet in de aangifte inkomstenbelasting als negatief resultaat uit overige werkzaamheden worden opgevoerd. 

Gewijzigde bijtelling voor auto's zonder co2 -uitstoot in 2019

In de nieuwsbrief loonheffingen 2019 heeft de belastingdienst uiteengezet welke wijzigingen er optreden per 01-01-2019 in de bijtelling voor auto's zonder co2- uitstoot.

Vergrijpboete voor geschatte omzet

Als een ondernemer in de btw-aangifte een schatting aangeeft en niet de werkelijke omzet dan kan de inspecteur besluiten een vergrijpboete op te leggen. In een specifieke zaak oordeelde rechtbank Gelderland dat er sprake was van grove schuld.

Verbod op privégebruik in administratie

Wanneer een werkgever zijn werknemer verbiedt een bestelauto van de zaak privé te gebruiken, kan de bijtelling privégebruik alleen achterwege blijven wanneer dit verbod schriftelijk is vast gelegd en in de loonadministratie is opgenomen. Aldus een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Gewijzigd besluit over waardering woning bij heretikettering

Wanneer een ondernemer een woning vanuit zijn ondernemingsvermogen over brengt naar zijn privévermogen, dan moet er over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde inkomstenbelasting betaald worden. In een geactualiseerd besluit heeft de staatssecretaris van financiën aangegeven hoe de waarde in het economisch verkeer bepaald moet worden.

Getoond 11 tot 20 van 264. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing