Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek beëindigen

Als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer verzoekt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet de werkgever hiermee instemmen en moet hij de werknemer tevens de transitievergoeding betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

 

 

Belastingdienst heeft het lek nog niet boven

De Belastingdienst heeft dit jaar een aantal stappen in de goede richting gezet, maar de problemen bij de fiscus zijn nog niet voorbij. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage uit het Jaarplan 2019 die de staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Mimimumloon omhoog per 1 jnauari 2002

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het  minimumjeugdloon per 1 januari 2020 worden verhoogd. Vanaf de genoemde datum is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 1.653,60 per maand, € 381,60 per week en € 76,32 per dag. Deze bedragen gelden bij een volledig dienstverband.

 

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 23 oktober 2019

Verkoop pand tegen kostprijs kan onzakelijk zijn

Verkoopt een directeur-grootaandeelhouder (gda) vanuit zijn privévermogen een pand voor een prijs die gebaseerd is op de aankoopprijs n de kosten van het pand, dan kan deze transactie onzakelijk zijn als de verkoopprijs te hoog is ( bijvoorbeeld vanwege de ongunstige markt) Dit blijkt uit een uitspraak van Hof den Haag.

Inkomsten uit bezit kinderen niet toe te rekenen aan ouders

De Belastingdienst mag inkomsten uit de bezittingen van meerderjarige kinderen niet zomaar toerekenen aan de ouders, ook niet als de ouders de bezittingen van hun kinderen beheren. Tot dit oordeel kwam Hof Den Bosch.

Belastingdruk

De belastingdruk van grote bedrijven in Nederland is in de afgelopen tien jaar steeds verder gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van de tweede kamer. In 2008 was de effectieve belastingdruk voor grote bedrijven 22,9%. In 2018 was dit 17.1% terwijl het nominale tarief vrijwel gelijk bleef.

 

Bron: CBS, 23 oktober 2019

Per 2020 nieuwe termijnen voor partneralimentatie

Per 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Onder deze wet is de hoofdregels dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Wel gelden er drie uitzonderingen waarin de alimentatieduur langer kan zijn.

Geen aanmerkelijk belang zonder overdracht aandelen.

Als een aandeelhouder zijn aandelenpakket van 5% via een e-mail te koop aanbiedt aan een ander en deze persoon het aanbod aanvaardt, verwerft de koper desondanks geen aanmerkelijk belang als de aandelen nooit daadwerkelijk worden geleverd. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Dienstverlener moet consument duidelijk informeren over btw

Een belastingadviseur of andere dienstverlener die aan consumenten een vergoeding in rekening brengt voor zijn diensten moet in de offerte en/of opdrachtovereenkomst duidelijk aangeven of het genoemde bedrag inclusief of exclusief btw is. Als hij dit niet doet, kan de rechter desgevraagd oordelen dat de cliënt de btw niet hoeft te betalen.

Mag medewerker een opdracht weigeren, dan geen dienstbetrekking

Als iemand voor een bedrijf werkzaamheden verricht maar de mogelijkheid heeft bij drukte één of meer opdrachten te weigeren, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Tot dit oordeel kwam Hof Amsterdam.

Getoond 11 tot 20 van 356. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing