Een boekhouder inhuren: de voordelen

De boekhouding bijhouden is belangrijk om grip te krijgen op de voortgang, maar is in Nederland bovendien verplicht voor elke onderneming. Echter kan dit, vooral bij eenmanszaken of kleinere bedrijven, een behoorlijke uitdaging vormen. Indien er geen affiniteit met financiën of administratie is en daarvoor ook niemand in dienst is, kan het daarom voordelen bieden om een boekhouder in te huren voor (een deel van) de financiële administratie.

Hulp nodig bij boekhouding zzp?

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) is de boekhouding net zo belangrijk als voor iedere andere ondernemer. Misschien zelfs nog belangrijker, want zeker in het begin is het voor een zzp’er essentieel om te weten hoe de startende onderneming ervoor staat. Bovendien maakt de wirwar van regels en wetten het niet makkelijk om te voldoen aan alle verplichtingen voor de boekhouding als zzp’er. Precies daarom biedt Admarcon een helpende hand als je hulp nodig hebt bij de boekhouding. 

Nalatigheid was kwade trouw

Geeft een belastingplichtige de kosten van een werkruimte op

zonder na te gaan of hij vanuit die werkruimte voldoende inkomsten

heeft behaald, dan aanvaardt hij het risico op het indienen van een

onjuiste aangifte. Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat er dan sprake

is van kwade trouw, waardoor de inspecteur ook zonder nieuw feit kan

navorderen.

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Het kabinet wil dat ouders vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald krijgen. Op deze manier moet het voor ouders aantrekkelijker worden om het

ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Dit staat in een brief van minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ouders kunnen in de eerste acht levensjaren van hun kind 26 weken ouderschapsverlof opnemen. In principe is dit verlof onbetaald, waardoor slechts een derde van de ouders gebruikmaakt van ouderschapsverlof. Daarom wil het kabinet dat ouders straks gedurende negen weken een uitkering van UWV krijgen van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het verlof moet dan wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De overige 17 weken verlof blijven onbetaald.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid, 29 april 2020, Nieuwsbericht

#10 - 21 mei 2020 7

Administratiekantoor onder de rook van Haarlem

Admarcon BV is sinds 1987 actief op het gebied van administratieve en fiscale dienstverlening.  Ons kantoor ligt op minder dan tien minuten rijden van Haarlem, in Heemstede. Elke ondernemer heeft er belang bij dat de administratie op orde is en dat financiële informatie op elk gewenst moment beschikbaar is. Wij zijn gespecialiseerd in administratieve en fiscale dienstverlening. Wij kunnen uw gehele administratie verzorgen of enkel de controle en het opstellen van de jaarrekening met bijbehorende aangifte. We zijn flexibel.

Partnertoeslag

Als een jongere partner van een AOW-gerechtigde als gevolg van de
coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep én deze
werkzaamheden langer dan drie maanden duren,
behoudt de partner na de beëindiging van de werkzaamheden het recht op
partnertoeslag zolang de kabinets-maatregelen vanwege de coronacrisis
van kracht zijn. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werk-gelegenheid laten weten. Hiermee wordt afgeweken van de huidige
beleidsregels.
Bron ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, 11mei2020, Nieuwsbericht

Toeslagenstelsel moet flink op de schop

Het toeslagenstelsel is een grondige renovatie toe, zo blijkt uit het ISO-
Toeslagenrapport. Voor een grote groep burgers werkt de huidige
systematiek daarom niet goed. Staatssecretaris Van Huffelen van
Financiën heeft toegezegd dat het kabinet nog dit jaar de contouren
van een nieuw stelsel zal uitwerken.

Kabinet reageert in het najaar op adviezen box 3-heffing

Het kabinet heeft aangegeven in het najaar te reageren op de adviezen
van deskundigen en een notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over
de box 3-heffing. Aanvankelijk zou de kabinetsreactie eerder komen, maar
als gevolg van de coronacrisis heeft het kabinet meer tijd nodig.

Gebruikelijk loon niet lager door geplande investeringen

Een BV die investeringsplannen

had en het gebruikelijk loon van

haar directeur-grootaandeelhouder

(dga) wilde verlagen om met

het bespaarde geld de geplande

investeringen te kunnen doen, kreeg

nul op het rekest bij Recht Zeeland-

West-Brabant.

Wet Covid-19

Na de Tweede Kamer heeft ook de

Eerste Kamer de Tijdelijke wet

Co-vid-19 aangenomen. De spoedwet is

inmiddels in werking getreden en

vervalt op 1 september 2020. Wel is

de mogelijkheid opgenomen om deze

termijn telkens met twee maanden te

verlengen. Voor enkele onderdelen

geldt terugwerkende kracht tot en

met 16 maart 2020. De wet maakt het

onder andere mogelijk om in

specifieke situaties elektronische middelen te

gebruiken, bijvoorbeeld bij het laten

opstellen van een testament.

Bron Eerste Kamer. 21 april 2020.

Getoond 11 tot 20 van 394. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing