Reistijd loondienst relevant voor urencriterium

Hof Den Haag heeft in tegenstelling tot Rechtbank Den Haag beslist dat men bij de toetsing aan het urencriterium ook rekening moet houden met de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband.

Te hoge schatting leidde tot bijtelling

Uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam blijkt weer eens dat het niet verstandig is om achteraf een kilometeradministratie op te stellen. Een te hoge schatting van de gereden kilometers kan namelijk leiden tot oplegging van een naheffingsaanslag met forse boeten.

De nieuwe VAR: leg nu uw overeenkomst voor aan de Belastingdienst

De VAR zou worden vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), maar dat plan ging van tafel na kritiek vanuit verschillende organisaties. Het alternatief voor de VAR en BGL is door staatssecretaris Wiebes op 20 april 2015 gepresenteerd en houdt in dat (voorbeeld) overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. De Belastingdienst liet op 6 juli 2015 weten dat het voorleggen van overeenkomsten aan de Belastingdienst nu al mogelijk is.

Begrip 'onverwachte schuld'

Het voorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden.

Forfaitaire waardering van verhuurde woning onder vuur

De Hoge Raad heeft in relatief korte tijd 2 maal geoordeeld dat de forfaitaire waardering van een verhuurde woning in box 3, wellicht in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

Paradijs

Het Europees Parlement heeft Nederland samen met België, Luxemburg, Cyprus, Hongarije, Ierland en Malta aangemerkt als belastingparadijs. Door het Nederlandse beleid lopen andere EU-landen zo’n €11,2 miljard aan belastinginkomsten mis, zo meent het parlement. De staatssecretaris van Financiën heeft in een reactie aangegeven dat Nederland juist vooroploopt in de aanpak van belastingontwijking.

 

Bron: EU-Parlement, 26 maart 2019, 20190321IPR32109

Omzetbelasting aftrekbaar door plaatsing zonnepanelen op dak van woning

Als iemand zonnepanelen laat plaatsen op zijn nieuwe woning en hij hierdoor als ondernemer voor de omzetbelasting wordt beschouwd, wijzigt het gebruik van deze woning en is een (groter) deel van de betaalde omzetbelasting aftrekbaar. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Naheffing mrb niet in strijd met Unierecht

Maakt een Nederlandse ingezetene met een buitenlandse nationaliteit met een in de buitenland geregistreerde auto gebruik van de Nederlandse weg, dan heft de Belastingdienst in beginsel mottorijtuigenbelasting (mrb) na vanaf het moment waarop de automobilist wordt geregistreerd als ingezetene. Volgens de Hoge Raad is dit niet in strijd met het Unierecht.

Eigen woning mag in bruikleen worden gegeven

Als iemand zijn eigen woning in bruikleen geeft aan een derde en zij hierbij afspreken dat de derde de woning om niet mag gebruiken en ervoor zal zorgen dat de woning niet wordt gekraakt, blijft er in fiscale zin sprake van een ‘eigen woning’. Tot dit oordeel kwam Hof Den Bosch.

Bijtelling privégebruik auto niet in strijd met Europees recht.

De bijtelling vanwege het privégebruik van een auto van de zaak is niet in strijd met het Europese recht, zo heeft Hof Den Bosch bepaald in een zaak waarin een werknemer aanvoerde dat de bijtelling een verboden belemmering van de import van gebruikte auto’s vormt.

Getoond 11 tot 20 van 288. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing