Een boekhouder inhuren: de voordelen

De boekhouding bijhouden is belangrijk om grip te krijgen op de voortgang, maar is in Nederland bovendien verplicht voor elke onderneming. Echter kan dit, vooral bij eenmanszaken of kleinere bedrijven, een behoorlijke uitdaging vormen. Indien er geen affiniteit met financiën of administratie is en daarvoor ook niemand in dienst is, kan het daarom voordelen bieden om een boekhouder in te huren voor (een deel van) de financiële administratie.

Hulp nodig bij boekhouding zzp?

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) is de boekhouding net zo belangrijk als voor iedere andere ondernemer. Misschien zelfs nog belangrijker, want zeker in het begin is het voor een zzp’er essentieel om te weten hoe de startende onderneming ervoor staat. Bovendien maakt de wirwar van regels en wetten het niet makkelijk om te voldoen aan alle verplichtingen voor de boekhouding als zzp’er. Precies daarom biedt Admarcon een helpende hand als je hulp nodig hebt bij de boekhouding. 

Corona steunmaatregelenpakket 3.0

Het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden is bekendgemaakt. Dit nieuwe pakket loopt tot 1 juli 2021. Het kabinet kiest hiermee voor steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 de lopende corona steunmaatregelen. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Door financiële omstandigheden verlaging verzuimboete

Hof Arhem: Bij oplegging van een verzuimboete dient met de financiële omstandigheden rekening te worden gehouden om te kiujken of reden is voor verlaging van de opgelegde boete.

Omkering bewijslast bij gebruik valse inleenfacturen

Als een aangifte loonheffing wordt ingediend en de loonheffing op basis van valse inleenfacturen kunstmatig laag is gehouden, is de vereiste aangifte niet gedaan. Frauduleuze handelingen van de boekhouder worden aan belastingplichtige toegerekend. Dit volgde uit het oordeel van Rechtbank Noord- Holland.

Ruim €1,3 miljard overgemaakt aan NOW 2.0

UWV heeft ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor NOW 2.0 en de eerste termijn van het voorschot is reeds overgemaakt. Dit beslaat ruim €1,3 miljard. Zo volgt uit de factsheet NOW 2.0 van het UWV.

Fiscus test iDeal-functionaliteit voor loonheffing

Na een geslaagde proef met iDeal-functionaliteit voor omzetbeslasting is de Belastingdienst voornemens om deze functionaliteit voor de loonbeslating te testen.

Onderneming moet tegenslag kunnen opvangen

Indien een onderneming structureel negatieve resultaten behaalt en niet blijkt te zijn opgewassen tegen normale tegenslagen, dan is er geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting en dus geen bron van inkomen. Rechtbank Noord-Holland liet daarom geen aftrek toe van de verliezen uit box 1.

A-G: uitwonende student behoort niet tot huishouden

lndien een uitwonend studerend kind achterblijft in de woning van een naar het buitenland uitgezonden eigenwoningbezitter, dan is sprake van terbeschikkingstelling van de woning aan een derde, waardoor de uitzendregeling niet langer van toepassing is. Tot deze conclusie kwam Advocaat-Generaal Niessen.

Hypotheekrecht op gedeelde eigendom biedt geen zekerheid

Indien een dga een lening verstrekt aan zijn bv zonder aflossingsschema, met achterstelling en zekerheid is gevestigd op een gedeeltelijk eigen pand en dus feitelijk zonder zekerheden, dan is er sprake van een onzakelijke lening. Daardoor kan een afwaardering van een tbs-vordering niet plaatsvinden. Hof Arhem-Leeuwarden heeft onlangs in deze zin beslist.

Getoond 11 tot 20 van 287. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing