Woonadressen in Handelsregister afgeschermd vanaf 2022

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn voor wat betreft het woonadres van ondernemers en bestuurders. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Deze wijziging wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de koning.

Aandeel van 35% in woning is eigen woning voor eigenwoningregeling

Hof Den Haag: Een bouwkundig, maar niet kadastraal afgesplitst gedeelte van een woning dat kleiner is dan 50% van de gehele woning kan kwalificeren als eigen woning, mits de waardeverandering van dit gedeelte voor 50% of meer de eigenaren van dit gedeelte aangaat.

Geen dubbele bijtelling na overname auto overleden partner

Rechtbank Den Haag: Als een werknemer na het overlijden van zijn echtgenote tevens collega haar auto van de zaak overneemt en daardoor een dubbele bijtelling plaatsvindt, is sprake van een onbillijkheid van overwegende aard waarvoor een beroep op de hardheidsclausule kan worden gedaan.

Bron van inkomen kan later ter discussie gesteld worden

Hof Den Haag: Na een aantal jaar de aangifte met aanhoudend negatief inkomen uit ROW te hebben gevolgd, kan de inspecteur alsnog de bronvraag aan de orde stellen.

Geen verzekeringsplicht dga's via herkwalificatie

Hof Arnhem-Leeuwarden: Minderheids-dga's kunnen niet na fiscale herkwalificatie verplicht verzekerd worden voor de werknemersverzekeringen, omdat deze herkwalificatie niet relevant is voor de werknemersverzekeringen.

Geen verzekeringsplicht dga's via herkwalificatie

Hof Arnhem-Leeuwarden: Minderheids-dga's kunnen niet na fiscale herkwalificatie verplicht verzekerd worden voor de werknemersverzekeringen, omdat deze herkwalificatie niet relevant is voor de werknemersverzekeringen.

Belastingmaatregelen voor een gezonde lunch

Staatssecretaris Vijlbrief antwoordt op Kamervragen naar aanleiding van een bericht van een ondernemer de Belastingdienst duizenden euro's moet betalen voor een gezonde lunch, dat werkgevers die personeel gezond willen laten lunchen hierin ook met belastingmaatregelen worden ondersteund.

Aftrek van eigenwoningrente alleen in jaar van betaling

Hof Arnhem-Leeuwarden: Aftrek van eigenwoningrente kan alleen in het jaar van betaling.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door weigering ziekmelding bij heftig hoesten

Rechtbank Rotterdam: Door tegen het advies van collega's in - vanwege heftig hoesten - niet direct naar huis te gaan, vervolgens na latere ziekmelding positief voor corona te zijn getest en verklaringen van collega's te betwisten, ontstaat een verstoorde arbeidsverhouding met ontslag tot gevolg.

 

Administrateur hoeft verplichtstelling pensioenfonds niet te onderzoeken

Rechtbank Gelderland: De verantwoordelijkheid voor de aansluiting bij een verplicht bedrijfspensioenfonds ligt bij de werkgever en kan niet worden neergelegd bij de loonadministrateur, tenzij deze expliciet een opdracht daartoe op zich heeft genomen.

Getoond 1 tot 10 van 359. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing