Ontbinding arbeidsovereenkomst door weigering ziekmelding bij heftig hoesten

Rechtbank Rotterdam: Door tegen het advies van collega's in - vanwege heftig hoesten - niet direct naar huis te gaan, vervolgens na latere ziekmelding positief voor corona te zijn getest en verklaringen van collega's te betwisten, ontstaat een verstoorde arbeidsverhouding met ontslag tot gevolg.

 

Een man was in loondienst bij een chemiebedrijf. Hij verscheen met verkoudheidsklachten op zijn werk. Meerdere collega's raadden hem vanwege zijn ernstig hoesten aan om naar huis te gaan. De man wuifde de gegeven raad weg en meende dat bronchitis en weigerde om naar huis te gaan. Later meldde de man zich alsnog ziek. Kort daarna berichtte hij de werkgever dat hij positief was getest op het coronavirus. De werkgever verzocht hierop om de arbeidsovereenkomst met de man te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen of nalaten c.q. een verstoorde arbeidsverhouding. De rechtbank oordeelde dat de man verwijtbaar had gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door niet naar huis te gaan na daarop te zijn aangesproken. Dit is immers in strijd met de interne coronagedragsregels en de richtlijnen van de Rijksoverheid. onvoldoende voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, aangezien de man zich ziek meldde, zich bij de GGD liet testen en weinig contact had met collega's. Met zijn verwijtbare gedrag beschaamde de man wel het vertrouwen van zijn collega's, dat nog meer verstoord raakte door de ziekmelding gevolgd door een positieve testuitslag. Door in de procedure te verklaren dat de verklaringen van zijn collega's niet geloofwaardig waren, maakte de man de vertrouwensbreuk nog groter. De rechtbank ontbond daarop de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Bron: Rechtbank Rotterdam. 6 augustus 2021.

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing