Administrateur hoeft verplichtstelling pensioenfonds niet te onderzoeken

Rechtbank Gelderland: De verantwoordelijkheid voor de aansluiting bij een verplicht bedrijfspensioenfonds ligt bij de werkgever en kan niet worden neergelegd bij de loonadministrateur, tenzij deze expliciet een opdracht daartoe op zich heeft genomen.

Een bv dreef een onderneming in de elektrotechniek. Haar dga had reeds als werknemer ervaring opgedaan in de branche en pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Voor het verzorgen van de jaarrekeningen en het voeren van loonadministratie schakelde zij als loonadministrateur een NOAB -kantoor in. De bv kreeg een claim van PMT om alsnog de verschuldigde pensioenpremies van alle (gewezen) werknemers te voldoen. De bv had aangesloten moeten zijn bij PMT. Daarop zegde de bv de opdrachtovereenkomst met de loonadministrateur op vanwege wanprestatie. In geschil is of de loonadministrateur tekort is geschoten door niet te wijzen op de verplichte aansluiting van de bv bij PMT. De rechtbank oordeelt echter dat de verplichting om een pensioenregeling uit te voeren rust op de bv als werkgever en alleen door de loonadministrateur in de loonadministratie kan worden verwerkt indien de werkgever zich ook daadwerkelijk heeft aangesloten bij een pensioenfonds en premies afdraagt. De rechtbank oordeelt dat de loonadministrateur niet hoefde te onderzoeken of de bv onder de werkingssfeer van enig pensioenfonds viel, omdat dit niet tot de gangbare werkzaamheden van een administrateur behoort en niet expliciet een opdracht daartoe is verstrekt. Van de loonadministrateur kan dan ook niet worden verwacht dat hij de bv hieromtrent had moeten waarschuwen. Een algemene waarschuwingsplicht dat er mogelijk een verplichte pensioenregeling van toepassing was had hij evenmin. Van die mogelijkheid mag de bv gezien de branche-ervaring van de dga immers geacht worden zelf op de hoogte te zijn geweest. 

Bron: Rechtbank Gelderland, 18 augustus 2021. ECLI.NL:RBGEL:2021:4480

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing