Documenten over fiscale toetsing verbouwing gepubliceerd

Naar aanleiding van een Wob-verzoek zijn documenten openbaar gemaakt over de fiscale toetsing en beoordeling of als gevolg van een verbouwing voor de omzetbelasting sprake is van een nieuw vervaardigde ontroerende zaak.

De Belastingdienst heeft zeven documenten openbaar gemaakt over de toetsing en beoordeling van situaties waarin een kantoorpand wordt getransformeerd in een woon-appartementencomplex. Daarbij is het de vraag of na verbouwing sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak waardoor omzetbelasting verschuldigd is. De eerste zes documenten betreffen verslagen van Landelijke Vaktechnische Overleggen Omzetbelasting, waaruit volgt dat de Belastingdienst van mening is dat een nieuw toegevoegd gedeelte van een gebouw nieuwbouw vormt en het de vraag is of dit ook ten aanzien gezegd. Er wordt geconcludeerd dat een ingrijpende interne verbouwing tot een vervaardiging van nieuw vastgoed kan leiden, los van de vraag of de buitenkant van het pand is veranderd of niet. De inspecteur OB van Belastingdienst MKB Rotterdam heeft in een vooroverleg aangegeven wanneer sprake is van vervaardiging van nieuw vastgoed en zo ja, tot welk moment sprake is van oud vastgoed. Als een appartementsrecht aan een particulier wordt geleverd, voordat de aannemer is gestart met het verrichten van werkzaamheden aan het gebouw is de levering vrijgesteld. Indien de levering plaatsvindt na afronding van de werkzaamheden van de aannemer is sprake van een belaste levering. Er is pas een omslagpunt te geven vanaf welk een oude onroerende zaak een nieuw vervaardigde onroerende zaak wordt, zodra er concrete (voorgenomen) leveringen zijn. In het zevende document: een "Handreiking Vastgoedkenniscentrum"bij de beoordeling van gebouwen, wordt een lijst van documenten opgesomd, die door de inspecteur dienen te worden opgevraagd bij belastingplichtige om te kunnen toetsen en beoordelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2021

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing