Koersverlies op betalingsverplichting voor bedrijfsmiddel

A-G Wattel:  Het ongerealiseerde wisselkoersverlies op de resterende betalingsverplichting voor een nog te leveren bedrijfsmiddel is niet aftrekbaar, als dit verlies wegvalt tegen een navenant ongerealiseerde waardestijging van het recht op levering van dat bedrijfsmiddel.

 

Een bv kocht in 2014 een vliegtuig voor een aanschaffingsprijs in US dollars, waarbij het vliegtuig in 2015 zou worden geleverd. In 2014 betaalde de bv 20% van de prijs aan en de rest van het bedrag bij levering. Op het moment van bestelling activeerde de bv het vliegtuig en passiveerde zij de resterende betalingsverplichting, beide tegen de valutakoers op dat moment. Ultimo 2014 steeg de koers van de US dollar, waardoor de resterende betalingsverplichting groeide. De bv wenst dit negatieve koersresultaat fiscaal als verlies te nemen in 2014. In geschil is of het ongerealiseerde koersverlies op de resterende betalingsverplichting aftrekbaar is. Het Hof ziet een direct verband tussen de waarden van de resterende betalingsverplichting en het recht op levering. Tot het moment van betaling van de resterende koopsom leidt een ongerealiseerd valutaverlies op de betalingsverplichting volgens het Hof tot een even grote ongerealiseerde valutawinst op het leveringsrecht. Het is dan in strijd met het realiteitsbeginsel om een ongerealiseerd valutaverlies op de verplichting als verlies te nemen. A-G Wattel concludeert dat zolang geleverd noch betaald is, de betalingsverplichting en het recht op levering rechtstreeks tegenover elkaar staan. De bv kan kiezen voor balanswaardering tegen een omrekenkoers, mits zij ook haar recht op levering op datzelfde bedrag stelt. Alleen het balanstotaal wordt beïnvloed door de keuze, maar niet het fiscale resultaat.  

Bron: Parket bij de Hoge Raad 13 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:708

 

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing