Afzien van overeengekomen rente over rc is dividend

Rechtbank Gelderland: Indien een bv in strijd met de rekening-courantovereenkomst geen rente berekent aan de dga, dan is de bv verarmd en de dga verrijkt. Daarmee is sprake van een winstuitdeling.

Een man was enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. Tussen de man en de bv was een rekening- courantovereenkomst gesloten, waarin was overeengekomen dat over het saldo een rente van 5% per jaar in rekening zou worden gebracht. Over twee jaar berekende de bv ter zake van haar rekening-courantvordering toch geen rente aan de man. In geschil is of ter zake van de niet-berekende rente sprake is van uitdelingen van winst. De man is van mening dat daarvan geen sprake is, omdat de gelden de bv niet definitief hebben verlaten en geen sprake is van dubbele bewustheid bij de man en de bv. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de bv zich een voordeel laten ontgaan, waardoor zij is verarmd en de man is verrijkt. De gelden hebben aldus definitief het vermogen van de bv verlaten. Aan het vereiste van dubbele bewustheid is voldaan, omdat de contractuele bepalingen met betrekking tot de rente bij de man en de bv bekend waren. Daardoor is sprake van uitdelingen van winst.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 juni 2021, ECLINL RBGEL:2021:3248

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing