Ontslag wegens weigering coronavaccinatie nietig

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao: Door aan de weigering zich tegen corona te laten vaccineren een ontslag te verbinden, is sprake van een ongeoorloofde indirecte door werkgever opgelegde vaccinatieplicht die in strijd is met de Grondwet. Daardoor is het ontslag nietig.

Een vrouw was in loondienst werkzaam op het kantoor van een werkgever. Het kantoor betrof een binnenruimte van 25 m2 zonder ramen of andere ventilatiemogelijkheden met drie werkplekken. De vrouw werd na herhaalde weigering om zich te laten vaccineren tegen corona ontslagen wegens dringende redenen. In geschil is of een werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid-19. In het verlengde daarvan ligt de vraag voor of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Het gerecht stelt voorop dat een algemene vaccinatieplicht niet bestaat vanwege de strijd met de Grondwet (de lichamelijke integriteit en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). De verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn werknemers en derden te beschermen tegen corona kan meewegen bij de beoordeling of sprake is van een legitiem doel om inbreuk te maken op de grondrechten van een werknemer. De werkgever verbond aan de weigering om zich te (laten) vaccineren de negatieve consequentie van ontslag, waarmee sprake is van een indirecte vaccinatieverplichting die een inbreuk op de grondrechten van de vrouw oplevert. Niet is gebleken van omstandigheden die maken dat die inbreuk in het onderhavige geval gerechtvaardigd was. De weigering vormde voorts gezien de beperking van de grondrechten van de vrouw geen dringende reden op voor ontslag. Het ontslag was derhalve nietig.

Bron; Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. 16 juli 2021, ECLI;NL;OGEAC;2021132.

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing