Opzegging werknemer vanwege emotionele impact corona ongeldig

Rechtbank Noord-Nederland: Een werkgever kan een werknemer niet gebonden achten aan een opzegging die de werknemer in de emotie van de coronadiscussie heeft gedaan.

Een vrouw was in dienst van een scholengemeenschap. In september/ oktober 2020 ontstond tussen de vrouw en de werkgever een discussie, omdat de vrouw vanwege gezondheidsklachten weigerde om op school een mondkapje te dragen. Na zich te hebben ziek gemeld, gaf de vrouw aan te willen stoppen. De werkgever gaf aan daaraan mee te willen werken. Op verzoek van de werkgever mailde de vrouw een ontslagbrief. In de begeleidende e-mail bij de ontslagbrief schreef de vrouw dat het voor haar niet goed voelde om haar ontslag in te dienen, maar dat zij door de situatie gedwongen was dat te doen. De werkgever accepteerde de opzegging. Later gaf de vrouw aan dat Zij haar ontslagbrief wilde herroepen. Echter, de werkgever had de beëindiging van het dienstverband al geëffectueerd. De vrouw verzocht de kantonrechter de werkgever te veroordelen tot betaling van het loon. In geschil is of de vrouw haar arbeidsovereenkomst had opgezegd. De kantonrechter is van oordeel dat de opzegging niet kan worden aangemerkt als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die gericht is op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat de vrouw zich niet goed voelde bij het ontslag, zich gedwongen voelde en later de opzegging probeerde te herroepen, duidt er niet op dat haar wil daadwerkelijk op een eenzijdige opzegging was gericht. Het lag op de weg van de werkgever om dit nader te onderzoeken, zeker vanwege de emotionele impact van de coronadiscussie. Een en ander leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een (rechtsgeldige) opzegging van de arbeidsovereenkomst, zodat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Bron; Rechtbank Noord-Holland, 30 juli 2021. ECLINLRBNHO:2021;6179.

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing