Effectenportefeuille geen ondernemingsvermogen

Rechtbank Noord-Nederland: Een effectenportefeuille vormt geen ondernemingsvermogen als niet aannemelijk is dat sprake is van tijdelijk overtollige liquiditeiten, beleggingen in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening of versterking van het eigen vermogen van de onderneming nodig was.

Een man dreef een adviesbureau in de bodemadvisering. Hij gebruikte een gedeelte van een pand van zijn ouders regelmatig als uitvalsbasis om opdrachten in het zuiden van het land uitte voeren. Vanaf 2015 bracht de man liquide middelen over vanuit zijn privévermogen naar het ondernemingsvermogen. Met deze liquide middelen werden effecten aangekocht. Vanaf 2015 activeerde de man de effectenrekening op de balans van zijn onderneming. In zijn aangifte IB 2015 bracht hij een verlies op de effecten van €41.814 in mindering op zijn winst. In geschil is of de effectenrekening tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. De man stelde dat de effecten zijn bestemd voor de aankoop van de ouderlijke woning als bedrijfspand. De rechtbank oordeelt dat de redelijkheid zich ertegen verzet om de effectenportefeuille als ondernemingsvermogen aan te merken. Aangezien de effectenrekening is gefinancierd met alleen privévermogen is het volgens de rechtbank aannemelijk dat er binnen de onderneming geen tijdelijk overtollige liquiditeiten aanwezig waren. De man maakte evenmin aannemelijk dat versterking van het eigen vermogen van de onderneming noodzakelijk was of dat de belegging plaatsvond in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De stelling dat de effecten zouden worden aangewend voor de aanschaf van de ouderlijke woning als bedrijfspand is niet aannemelijk, omdat beide ouders in 2015 nog in de ouderlijke woning woonden, er geen stukken zijn waaruit een dergelijke intentie blijkt en het bestemmingsplan bedrijfsmatig gebruik van de ouderlijke woning door de man belet.

Bron Rechtbank Noord-Nederland. 4 augustus 2021. EcLI:NL.RBNNE 2021.3362

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing