Gebrekkige administratie volstaat voor omkering bewijslast

Hoge Raad: Een administratie die niet als grondslag voor de winst/ omzetberekening kan dienen, rechtvaardigt de aanname dat de vereiste aangifte niet is gedaan en rechtvaardigt dus omkering/ verzwaring van de bewijslast.

Een man exploiteerde in firmaverband een juwelierszaak. Er werd een strafrechtelijk onderzoek en een boekenonderzoek ingesteld. De Inspecteur legde naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek belastingaanslagen IB en OB op, gebaseerd op een schatting van de belastbare winst respectievelijk omzet. Hij ging daarbij uit van de inkopen zoals die in de administratie voorkwamen. In geschil was of de Inspecteur voor de aanslagen heeft bewezen dat de man niet de vereiste aangifte heeft gedaan en dat daarom de bewijslast moet worden omgekeerd  en verzwaard. Het Hof en de Hoge Raad waren van oordeel dat de schending van de administratieplicht in dit geval niet leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast, omdat een informatiebeschikking ontbrak. Wanneer aannemelijk is dat de vereiste aangifte niet is gedaan, kan echter ook omkering van de bewijslast volgen.  Daarbij is relevant dat de administratie zo gebrekkig is, dat deze niet kan dienen als grondslag voor de winst/ omzetberekening.  

Bron: Hoge Raad. 9 juli 2021, ECLI NL HR 2021 1086

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing