Geen ontslag vanwege thuiswerken zonder toestemming

Rechtbank Rotterdam: Een ontslag op staande voet bij thuiswerken zonder toestemming is een veel te zware maatregel en daardoor niet rechtsgeldig.

Een vrouw werkte in loondienst als relationship manager op kantoor bij een werkgever, die een bedrijf in de vervaardiging en verkoop van hydraulische apparatuur exploiteerde. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat de werkzaamheden gewoonlijk werden verricht op het kantoor van werkgever. In een weekend was er veel sneeuw gevallen in Nederland. Op de betreffende zondag gold de weercode rood in heel Nederland. Op de maandag en dinsdag daaropvolgend riep Rijkswaterstaat weggebruikers op om de hele dag rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden als gevolg van sneeuw- en ijsresten op de weg. Op de betreffende zondag appte de vrouw haar collega dat zij die maandag thuis werkte. Op dinsdag daarna appte de vrouw wederom haar collega vôc5r werktijd dat ze die dag thuis werkte. De leidinggevende van de vrouw liet haar op die dinsdag weten dat hij het niet eens was met het feit dat zij thuiswerkte en verzocht haar om naar kantoor te komen. De vrouw gaf aan dat zij niet kwam, omdat zij de situatie te gevaarlijk vond en thuis kon werken. De leidinggevende belde de vrouw die dinsdag op en ontsloeg haar op staande voet wegens werkweigering. De vrouw vocht het ontslag aan. De kantonrechter overwoog dat het ontslag op staande voet een veel te zware maatregel was voor het thuiswerken zonder toestemming. De vrouw werkte voor het eerst zonder toestemming thuis en er waren minder vergaande maatregelen op zijn plaats zoals een loonsanctie of het inleveren van vakantieuren. Er was geen dringende reden voor ontslag op staande voet.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 juni 2021, ECLI: NL RBROT:2021: 5605

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing