Inwonende broer was (nog) geen partner volgens de Successiewet

Rechtbank Gelderland: De bij een vrouw zonder samenlevingsovereenkomst inwonende en ingeschreven broer is niet haar partner in de zin van de Successiewet, indien de vrouw tot twee jaar voor haar overlijden nog gehuwd was.

 

Een vrouw overleed in 2019. De vrouw had als enig erfgenaam haar broer. Vanaf medio 1969 stonden de broer, de vrouw en haar echtgenoot op hetzelfde adres ingeschreven. Het huwelijk tussen de vrouw en haar echtgenoot was ontbonden door het overlijden van de echtgenoot in 2017. De vrouw en de broer bleven met elkaar samenwonen. Zij hadden geen notarieel samenlevingscontract met elkaar gesloten. In de aangifte erfbelasting deed de broer een beroep op de partnervrijstelling, hetgeen de inspecteur weigerde. In geschil was of de broer kwalificeert als partner in de zin van de Successiewet. Specifiek in geschil was of het ontbreken van een notarieel samenlevingscontract in de weg staat aan de partnervrijstelling, aangezien die voorwaarde niet geldt voor personen die tot het tijdstip van het overlijden gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. De rechtbank overwoog dat een ongehuwde niet de partner kan zijn van iemand die met een ander is gehuwd. Een gehuwde kan niet met een ongehuwde een notarieel samenlevingscontract sluiten. De rechtbank was daarom van oordeel dat pas na het overlijden van de echtgenoot het mogelijk was voor de broer om met de vrouw een notarieel samenlevingscontract te sluiten en dus  ook niet eerder dan vanaf dat moment de periode van vijf jaren aanvangt. De periode waarin de vrouw gehuwd was telt hierbij dus niet mee. Er was dus niet aan de vijfjaarsterrnijn voldaan. Het beroep werd ongegrond verklaard.  

Bron: Rechtbank Gelderland, 8 juni 2021. ECLI:NL:RBGEL:2021:2829

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing