Handreiking crowdfunding

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de fiscale aspecten van crowdfunding. De handreiking bestaat uit zes artikelen, waarvan de eerste drie onderdelen op respectievelijk 9, 16 en 26 juli 2021 zijn gepubliceerd. De overige drie artikelen verschijnen later.

Crowdfunding is een wijze van financiering, waarbij via een crowdfundingsplatform een concreet (maatschappelijk, ondernemings- of particulier) project wordt aangeboden om een minimumbedrag op te halen voor een concrete einddatum. Donaties kunnen worden verstrekt met of zonder tegenprestatie en eventueel via een zuivere loketinstelling. De donerende IB- ondernemer trekt de donaties als ondernemingskosten van zijn winst af, mits sprake is van een zakelijk verband. De crowdfundende IB-ondernemer passiveert een doorstortschuld voor de donaties en rekent alleen zijn fee tot de winst. De ontvangende IB-ondernemer rekent de ontvangen donaties tot de winst. Indien de donaties moeten worden teruggestort bij het niet-behalen van het minimumbedrag vormen de donaties een ondernemingsschuld. Indien geen of slechts een bijkomstige tegenprestatie wordt geleverd kan de giftenaftrek van toepassing zijn, mits sprake is van een ANBI en de donaties niet worden terugbetaald. De donerende particulier geeft de donatie aan in box 3 als vordering, zolang de geldnemer de verplichting heeft om de donatie te restitueren. De particuliere crowdfunder passiveert een doorstortschuld voor de donaties in box 3. De ontvangende particulier rekent de donaties tot box 3, mits er geen terugbetalingsschuld is. De donerende bv trekt de donaties als ondernemingskosten af, mits sprake is van een zakelijk verband. Als er geen zakelijk verband is, is de gift mogelijk via de giftenaftrek aftrekbaar. De donaties zijn voor de crowdfundende bv integraal belast. Alleen voor door te stoten donaties dient slechts een doorstortschuld gepassiveerd te worden. Een donatie aan een bv is voor die bv belast als winst.

Bron. Forum Fiscaal Dienstverleners, 9 juli, 16 juli en 26 juli 2021

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing