Geen gezagsverhouding tussen omroep en redacteur/presentator.

Hof Arnhem-Leeuwarden: Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als een redacteur/ presentator qua inhoud en werkwijze volledig zelfstandig is ten opzichte van de Omroep.

Een publieke omroep verzorgde drie radioprogramma's. In 2010 sloot de omroep een 'Overeenkomst inzake radio programma's 2010' met een man. Daardoor was hij betrokken bij de totstandkoming van drie radioprogramma's, waarbij hij de uitzendingen deels thuis voorbereidde en driemaal per week op en neer reisde voor redactievergaderingen en live uitzendingen. Ook schreef hij columns. De man declareerde de overeengekomen vergoedingen en diverse onkosten maandelijks. De omroep beëindigde haar activiteiten per 1 januari 2016 en verkeerde sindsdien in liquidatie. In maart 2016 werd de overeenkomst beëindigd, waarbij was vastgesteld dat partijen van mening verschilden over de juridische kwalificatie van hun overeenkomst. In 2017 ontving de man WW-uitkeringen van het UWV. Daarop stelde de inspecteur een onderzoek in naar de aard van de overeenkomst. Hij concludeerde dat sprake was van een privaatrechtelijke of een fictieve dienstbetrekking. De Inspecteur legde vervolgens naheffingsaanslagen loonheffingen op aan de omroep. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Echter het Hof was van oordeel dat de man zijn werkzaamheden als zelfstandig opererend opdrachtnemer verrichtte en daardoor niet in een gezagsverhouding stond. Ook het systeem van facturatie zoals dat was opgenomen in de overeenkomst wees daarop. De aanwijzingen die de omroep kon geven, hadden nooit betrekking op inhoud en werkwijze. Het Hof oordeelde dat wel sprake was van een fictieve dienstbetrekking, omdat de man geen VAR-wuo of VAB-row had. Daarnaast factureerde hij zonder btw. Hetzelfde betrof zijn declaraties-Daardoor had hij niet aanemelijk gemaakt dat hij werkte binnen een bedrijf of zelfstandig  beroep.

Bron Hof Arnhem-Leeuwarden. 8 juni 2021, ECLI:NL:GHARL: 2021:5707

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing