Geen volledige openheid nodig bij afgeven informatiebeschikking.

A-G IJzerman: Een inspecteur hoeft - onder randvoorwaarden - bij een in-formatieverzoek inzake het bestaan van buitenlandse bankrekeningen niet bekend te maken dat hij al op de hoogte is van bepaalde verzwegen bankrekeningen.

De A-G stelt daarbij voorop dat er geen wettelijke regel is die de inspecteur voorschrijft bij de afgifte van een in-formatiebeschikking alle relevante in-formatie bekend te maken waarover hij al beschikt. Dat neemt niet weg dat de inspecteur bij het afgeven van een in-formatiebeschikking moet blijven binnen de begrenzingen als gesteld door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het onderhavige geval was daaraan volgens de A-G voldaan. Dat de Inspecteur op de hoogte was van de Belgische bankrekeningen behoefde de belastingplichtige (een vrouw met verzwegen Belgische bankrekeningen) niet te weten om te kunnen voldoen aan het informatieverzoek, zodat in zoverre geen enkel bezwaar of nadeel voor de vrouw aanwijsbaar is. Het zorgvuldigheidsbeginsel of het beginsel van fair play, acht de A-G ook niet geschonden. Er was voldoende aanleiding om te kunnen veronderstellen dat de vrouw meer buitenlandse rekeningen verzwegen had.

Bron Parket bij de Hoge Raad. 18 mei 2021, ECU NL PHR2021 492

 

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing