Dochter in dienst bij moeder voor pgb- werkzaamheden.

Hof Den Bosch: Een zorgovereenkomst tussen een pgb-houder en een zorgverlener kwalificeert als een arbeidsovereenkomst zodra sprake is van vaste uren, een vast loon en evaluatiegesprekken.

 

Een moeder was zorgbehoevend en kreeg per september 2013 een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend. Vanuit haar pgb bekostigde ze de werkzaamheden van haar dochter die de persoonlijke verzorging van de moeder op zich had genomen. De moeder en de dochter sloten een zorgovereenkomst conform de modelovereenkomst van de SVB gebruikt genaamd 'Zorgovereenkomst met een partner of familielid'. Later werd deze zorgovereenkomst een aantal malen gewijzigd, waarbij de werktijden steeds vaster werden en de vergoeding was gewijzigd in een steeds hoger vast AWBZ-loon. Uiteindelijk resulteerde dit in een zorgovereenkomst van 40 uur per week (op vijf doordeweekse dagen van 8.00 uur tot 16.00 uur) en een maandloon van € 3.466,66. De SVB verzorgde voor de moeder de loonadministratie en hield daarbij op het 'salaris' van de dochter geen premies werknemersverzekeringen in. Na het overlijden van de moeder vroeg de dochter een werkloosheidsuitkering aan bij het UWV. Het LJWV weigerde echter de uitkering omdat de dochter niet werkzaam was in een voor de werknemersverzekeringen verzekerde dienstbetrekking. De rechtbank en het hof oordeelden dat de dochter per september 2013 als verzekerde kwalificeerde voor de werknemersverzekeringen in het kader van haar pgb -werkzaamheden voor de moeder. Uit de door de moeder en haar dochter afgesloten zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsuren tegen een vast maandloon en uit het feit dat tussen de moeder en haar dochter evaluatiegesprekken plaatsvonden, leidde het hof af dat tussen de moeder en haar dochter een gezagsverhouding en daarmee een arbeidsovereenkomst bestond.  

Bron Hof Den Bosch, 20-05-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1493

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing