Geen ontslag op staande voet bij terugkeer als zzp-er.

Rechtbank Den Haag: Indien een op staande voet ontslagen werknemer weer wordt ingehuurd als zzp'er voor dezelfde werkzaamheden, is het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig.

Een man was bij zijn werkgever in dienstvoor onbepaalde tijd. De gebruikelijke werkzaamheden van de man bestonden uit het opruimen van de bouwplaats. Voor het woon- werkverkeer gebruikte de man de bedrijfsbus van de werkgever. De man reed in strijd met zijn arbeidsovereenkomst met deze bedrijfsbus ook privéritten. Tijdens het werk was de man verantwoordelijk voor de afvoer van het afval. Het kwam voor dat er oude koperen leidingen tussen het afval lagen en vaak mochten werknemers die mee naar huis nemen. De man ontving in 2020 vier (officiële) waarschuwingen van werkgever, omdat hij bij herhaling te laat inklokte op het werk. Op 28 december 2020 werd de man op staande voet ontslagen vanwege te laat komen, privé rijden met de bedrijfsbus en diefstal van koper. Partijen kwamen echter overeen dat de werkgever de man na zijn ontslag als zzp'er inzette voor de uitvoering van dezelfde werkzaamheden die de man tot zijn ontslag op staande voet voor de werkgever verrichtte. De man kwam terug op het ontslag en vorderde een transitievergoeding, vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een billijke vergoeding. De rechtbank was van oordeel dat de redenen die de werkgever aan het ontslag ten grondslag Legde niet zodanig dringend waren dat dit het ontslag op staande voet rechtvaardigde, omdat de man weer werd ingehuurd als zzp'er. Om die reden was niet sprake van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Aangezien het ontslag niet rechtsgeldig was, kon de man jegens de werkgever aanspraak maken op de transitievergoeding, vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Daarnaast kreeg de man een billijke vergoeding toegekend.  

Bron Rechtbank Den Haag, 20-04-2021, ECLI:NL:RBDHA.2021:4129

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing