Rectificatie schenkingsakte is rechtsgeldige vernietiging

Hof Den Bosch: Indien een geldschenking vanwegen dwaling omtrent de fiscale gevolgen notarieel wordt gerectificeerd tot een lening, dan is er geen sprake van een voorgewende vernieteging van de eerste schenking.

Een oude man kocht in 2015 een woning met een waarde van € 225.000. Bij de notariële schenkingsakte schonk de oudtante aan de man € 100.000. De man deed aangifte van een schenking van € 100.000 en deed daarbij geen beroep op een vrijstelling. Er werd een aanslag in de schenkbelasting opgelegd conform aangifte naar een belaste verkrijging van € 97.889. De man en de oudtante lieten daarop in 2016 bij de notaris de schenkingsovereenkomst op grond van dwaling bij akte van rectificatie omzetten in een eigenwoninglening. de oudtante schold die lening eind 2017 kwijt. in geschil is of de man een recht heeft op vermindering van de schenkbelasting wegens vernietiging van de eerste schenkingsovereenkomst. De inspecteur vond van niet, omdat hij de vernietiging geveinsd achtte. Het hof was het daarmee niet eens. De schenkingsovereenkomst was civielrechtelijk met terugwerkende kracht rechtsgeldig omgezet in een lening die in 2017 werd kwijtgescholden. Pas in 2017 is sprake van een belastingvrije schenking en de vermindering dient te worden verleend. 

Bron: Hof Den Bosch, 6 mei 2021, ECL:NL:GHSHE:2021:1363

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing