Melden grensoverschrijdende constructies vòòr 1 maart

Bij betrokkenheid bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 had dit uiterlijk 28 februari 2021 gemeld moeten worden.
Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies ingegaan. Deze meldingsplicht vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6). Dit betekent dat potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moeten worden gemeld. De richtlijn heeft terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018. Bij betrokkenheid bij een meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 had dit uiterlijk 28 februari 2021 gemeld moeten worden. Bij betrokkenheid bij meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies vanaf 1 januari 2021 dient dit steeds binnen 30 dagen te worden gemeld. De deadline voor het melden van constructies uit de overgangsperiode in verband met het uitstel (1 juli 2020 tot 1 januari 2021) was 31 januari 2021. Zie de Mandatory Disclosure (DAC6) tijdlijn. In geval van betrokkenheid bij een grensoverschrijdende constructie, dient te worden getoetst of deze meldingsplichtig is aan de
hand van de wezenskenmerken uit de richtlijnen zoals ingevuld in de Leidraad grensoverschrijdende constructies. Indien men een casus wenst voor te leggen aan de MDR-helpdesk dan kan dat via een checklist. Zie https://bdcommunicatie.pleio.nl/file/ download/57979467/mdr-checklist-helpdesk.pdf.
Bron Forum Fiscaal Dienstverleners, 15 februari 2021

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing