Afkoop pensioen door te hoge rekening- courantschuld dga

Hof Den Haag: Indien een pensioenverplichting in eigen 
beheer door een hoge rekening-courantschuld alleen via verrekening 
van de pensioenuitkeringen kan worden afgewikkeld, is sprake van 
afkoop van pensioen. 

 

Een holding was enig aandeelhouder van een pensioen-bv, waarmee zij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormde. De dga
had al jaren een rekening-courantschuld aan de holding die tweemaal zo hoog was als de pensioenvoorziening in eigen beheer op de balans van de pensioen-bv. De inspecteur was van mening dat de pensioenregeling niet als een zuivere pensioenregeling was aan te merken. De oorzaak was de aanzienlijke schuld van de dga aan de holding, waarbij aflossing alleen mogelijk was door verrekening met de pensioenuitkeringen. Aangezien
de dga geen andere zekerheid kon bieden, moest worden geconcludeerd » Risico speelt ook bij holdingstructuur « dat de pensioenaanspraak feitelijk
voorwerp van zekerheid was geworden en het pensioen dus was afgekocht. De inspecteur legde een naheffingsaanslag loonheffing op. In geschil was of sprake was van afkoop van pensioen. De rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. Zo ook het hof. Nu de rechtbank had vastgesteld dat er
geen middelen aanwezig en te verwachten waren voor daadwerkelijke pensioenuitkeringen stond vast dat de pensioenaanspraak feitelijk voorwerp
van zekerheid van de rekening-courantschuld was geworden. De dga kondeze schuld feitelijk alleen nog (gedeeltelijk) aflossen door verrekening
met de pensioenuitkeringen. Hij kon geen andere zekerheid bieden, waardoor sprake was van afkoop van pensioen.
De naheffingsaanslag was terecht opgelegd.
Bron: Hof Den Haag, 1 december 2020,
ECLI:NL:GHDHA:2020:2730

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing