Rechtbank homologeert eerste akkoord onder de WHOA

Rechtbank Noord-Holland: Indien aannemelijk is dat zonder
homologatie van een akkoord een faillissement het enige alternatief
is en voorts sprake is van een zuiver besluitvormingsproces bij
de stemming voor een akkoord, dan is er geen reden om homologatie te
weigeren.
Een holding was enig aandeelhouder van een bv die een succesvolle onderneming in de evenementenbranche exploiteerde. Als
gevolg van de2itbraak van het Corona-virus en de coronamaatregelen viel de onderneming per 15 maart 2020 direct stil, omdat er geen evenementen meer toegestaan waren. Op 29 december 2020 boden zij aan hun schuldeisers een onderhands akkoord aan. Dit voorstel waarvan homologatie werd verzocht hield - samengevat - in dat: de dga ineens € 50.000 op zijn rekening-courantschuld afloste, een nieuwe bankfinanciering van € 350.000
werd verstrekt waarvoor de bank een pandrecht kreeg, concurrente schuldeisers 16% van hun vordering kregen betaald, de Belastingdienst 21% van haar vordering betaald kreeg, de retentor (op de inventariszaken) €139.000 werd betaald plus 16%van haar restantvordering en een
huurovereenkomst voor printers werd beëindigd. Tevens werd een website geopend waar voor de schuldeisers het voorstel voor dit
schuldeisersakkoord, een toelichting hierop, geconsolideerde jaarrekeningen 2018 en 2019, taxatierapporten, de tussentijdse jaarrekening per 30-09-
2020 en de procedure voor de stemming met uiterste datum van stemming beschikbaar werden gesteld. Nagenoeg alle crediteuren stemden vóór het
akkoord. De rechtbank stelde vast dat voldoende aannemelijk was dat zonder een akkoord een faillissement het enige alternatief was. Daarnaast constateerde de rechtbank dat sprake was van een zuiver besluitvormingsproces. De schuldeisers waren naar behoren in
kennis gesteld, hadden de gelegenheid gehad hierover te stemmen en waren op de hoogte gebracht van de datum waarop de behandeling van het
homologatieverzoek zou plaatsvinden.  
Bron: Rechtbank Noord-Holland. 19 februari 2021,
ECL1:NL:RBNHO: 20211398

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing