Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Vanaf 1 maart 2021 kunnen mensen die door de coronacrisis
een inkomensterugval ondervinden en voor wie de
huidige coronasteunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden bij
de gemeenten een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK).
Vanaf 1 januari 2021 is er ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, maar die niet of onvoldoende een beroep kunnen doen op andere coronaregelingen: de TONK. De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de tegemoetkoming niet terug te betalen, tenzij hij op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen. In dat geval kan de TONK als lening worden verstrekt. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 toekennen. De TONK is voor zowel ondernemers als werknemers als werkzoekenden. De hoogte van de TONK hangt af van de situatie. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de hoogte van de (woon) kosten, het huidige inkomen en welk deel van de kosten iemand zelf nog kan betalen. Op basis van de Participatiewet, kunnen gemeenten daarvoor zelf
beleidsregels opstellen. Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Het huishouden heeft onvoldoende draagkracht om vaste lasten zoals woonlasten te betalen uit het beschikbare gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen;
- Er is geen sprake van direct beschikbaar privévermogen, zoals contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen of cryptovaluta (zoals bitcoins). De
gemeente kijkt niet naar vermogen in de onderneming;
- Er is sprake van inkomensverlies door corona;
- De aanvrager is niet jonger dan 18 jaar.
 
De regeling loopt tot 30 juni 2021.  
 
Bron: https://www.rijksoverheid.nI/onderwerpen/ coronavirus- financiele- regelingen/overzicht-
financiele- regelingen/tonk

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing