Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Op Ondernemersplein.kvk.nl is op 11 januari 2021 de pilot
van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online
gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de online vraenlijst in
te vullen duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie met een
opdrachtnemer.
Het is voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer belangrijk om te weten wanneer werk door een zelfstandige kan worden gedaan en wanneer door
een werknemer. Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contracten grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de
rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling. Daarom werkt het kabinet aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen.
De Webmodule start nu eerst zes maanden als pilot en is te vinden via https://ondernemersplein.kvk.nl/ webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie.
In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.
In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve
inzet van de webmodule. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld.
Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico's en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.
Bron. Ondememersplein.kyk.nl , 11 januari 2021.
Persbericht

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing