Verlenging coronamaatregelen

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd met
termijn-verlenging van bestaande goedkeuringen en toevoeging van nieuwe
onderwerpen. Daarnaast is de corona-overbruggingslening verlengd en
zijn er vragen en antwoorden over de coronareserve gepubliceerd.
In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen. Deze zien op:
- Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling;
- Continuïteitsbijdragen zorglichamen;
- Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijflichamen;
- Btw-nultarief COVID-19 -vaccins en COVID-19 -testkits.
De vervallen goedkeuring inzake het verlaagd btw-tarief voor online diensten door sportscholen is opnieuw opgenomen.
Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd:
- Tijdelijke uitstelbeleid;
- Versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting;
- Ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen;
- Btw-nultarief mondkapjes;
- Geen btw-heffing over het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
- Heffing over Duitse netto-uitkeringen.
Ook is een nieuw onderdeel aan de HIR gewijd.
Startups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen vanaf 4 januari 2021 opnieuw
de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021. De aanvraag kan sinds 4 januari 2021 online worden ingediend. Naast de formele criteria wordt er ook gekeken naar kwalitatieve criteria, zoals aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven
innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 worden gedaan via een speciale portal: https://www.techleap.nl/ articles/bridgefinancing-portal/.
De Belastingdienst heeft voorts 32 vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale coronareserve die geldt voor de vennootschapsbelasting gedurende de periode van 2019 tot en met 2021. De vragen en antwoorden zijn bedoeld als algemene voorlichting: https:// download.belastingdienst.nl/
belastingdienst/docs/memo-va-coronareserve-on801z1fd.pdf 4
Bronnen. Besluit van 21 december 2020, nr. 2020-
247116. Stcrt. 2020, nr. 68989; Vragen en antwoorden
fiscale coronareserve Belastingdienst

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing