Eén opdrachtgever is riskant voor ondernemerschap

Hof Den Haag: Een zelfstandige met één opdrachtgever is geen ondernemer als hij niet duurzaam streeft naar opdrachten van verschillende opdrachtgevers, hij
onvoldoende zelfstandig is ten opzichte van de opdrachtgever en geen ondernemersrisico loopt.

 

Een man verrichtte als zelfstandige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij één opdrachtgever, maar stond ingeschreven in het Handelsregister
als interieurreiniger, kassenbouwer en lader/losser. Feitelijk schakelde de man zijn broer in om de werkzaamheden te verrichten en deed hij zelf alleen de
facturering voor deze inschakeling. Er was sprake van een vast inkomen, gebondenheid aan de regels en materialen van de opdrachtgever en er
werd doorbetaald als er geen werk was. De man deed niet aan klantenwerving. Hij opereerde op basis van een VAR-wuo welke hij verkregen had door aan te geven dat hij drie of meer opdrachtgevers had. Bij een boekenonderzoek stelde de inspecteur zich op het standpunt dat deman geen ondernemer was en dus geen recht had op de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. In geschil was of de inkomsten resultaat uit overige werkzaamheden vormden.
Rechtbank en Hof oordeelden dat de inkomsten uit de werkzaamheden van de man geen winst uit onderneming vormden. Het was niet aannemelijk dat de man naar het verkrijgen van verschillende opdrachten streefde, dat hij voldoende zelfstandig was ten opzichte van zijn opdrachtgever en dat
hij ondernemersrisico liep.
Bron: Hof Den Haag, 22 september 2020.
ECLI:NL:GHDHA:2020:1766

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing