Nieuwe lening vervangt eigen geld in woning niet

Hof Arnhem: De rente van een na aankoop van een eigen woning afgesloten hypotheeklening is niet aftrekbaar als eigenwoningrente, ook al is het kredietbedrag lager dan het bij aankoop ingelegde eigen geld.
Een man kocht een woning aan met een hypotheeklening en inleg van eigen geld. Jaren later sloot hij nog een hypotheeklening af voor een bedrag dat lager was dan het bedrag aan eigen geld. De man trok de rente van deze hypotheeklening af als eigenwoningrente, omdat deze geldlening indirect was gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Het tijdsverloop tussen de aankoop van de woning en het afsluiten van de lening stond volgens de man niet aan aftrek in de weg, omdat de aankoop van de woning destijds gedeeltelijk was gefinancierd met eigen geld en de kredietlimiet van de lening lager
was dan het saldo van het destijds geïnvesteerde eigen geld. De inspecteur corrigeerde deze renteaftrek, omdat de lening niet was aangegaan om de eigen
woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden.
Het Hof stelde de inspecteur in het gelijk, omdat er geen rechtstreeks causaal verband bestond tussen de lening en de aankoop van de woning. De omstandigheid dat de man bij aankoop ook had kunnen kiezen voor volledige hypothecaire financiering leidde niet tot een ander oordeel, ook niet als de later afgesloten hypotheeklening het bedrag van het ingelegde eigen geld niet overtreft
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 september 2020,
ECLLNL:GHARL:2020:7359

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing