Toekenning te veel terugwerkende kracht is kenbare fout

Rechtbank Noord-Holland: Als de inspecteur meer terugwerkende kracht toekent aan een geruisloze inbreng dan wettelijk is toegestaan, is sprake van een kenbare fout en mag hij dit foutieve besluit herstellen.
Een man dreef met partner een onderneming in de vorm van een vol. Op 3 januari 2017 sloten zij een voorovereenkomst tot oprichting van een by en zij verzochten de inspecteur om een ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 3 oktober 2016. Op 10 april 2017 vond echter een geruisloze inbreng van de onderneming van de vof in een by per 1 januari 2017 notarieel plaats. De man verzocht inspecteur om uit te gaan van een verzoek tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2017. Inspecteur verzond vervolgens een beslissing, waarin een geruisloze inbreng werd goedgekeurd met ingang van 3 oktober 2016. Inspecteur verzond vervolgens een beschikking verkrijgingsprijs, waarin de gehele winst van de vol over 2016 bij de man en partner in aanmerking werd genomen. Hiertegen stelde de man
bezwaar en beroep in. In geschil was of de onderneming met terugwerkende kracht tot 3 oktober 2016 was ingebracht en de man daarop mocht vertrouwen. De rechtbank oordeelde dat een onherroepelijke beschikking geruisloze inbreng mag worden herzien als sprake is van een kenbare fout. De man had redelijkerwijs kunnen begrijpen dat het oorspronkelijk besluit met geruisloze omzetting per 3 oktober 2016 onjuist was en dus mede gezien de notariële overgangsdatum van 1 januari 2017 mogelijk hersteld zou worden. Aan de afgegeven beschikking geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 3 oktober 2016 kon dus voorbij worden gegaan. De winst van de VOF was over het gehele jaar 2016 bij de man en partner belast.
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 8 september 2020.
ECLI:NL:RBNH0:2020:6994

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing