Notaris nodig voor schenking ter zake des doods

Rechtbank Noord-Holland:
Het schenken en kort daarna contractueel teruglenen van
geldbedragen door ouders aan kinderen dient als een papieren
schenking te worden aangemerkt. Doordat niet de voor papieren
schenking vereiste notariële akte is opgemaakt, vervalt de schuld bij
overlijden en is geen schenking ter zake des doods.
Zes kinderen ontvingen van hun vader geldbedragen met als omschrijving 'schenking', welke zij steeds een paar
dagen later weer terugboekten met als omschrijving 'lening'. Er waren zes overeenkomsten van geldlening
voor onbepaalde tijd aangegaan, die niet-opeisbaar waren en een rente droegen van 6%, die daadwerkelijk
werd vergoed. Vader overleed en in zijn aangifte erfbelasting werd een schuld in zijn nalatenschap aangegeven
ter grootte van de teruggeleende bedragen. De inspecteur accepteerde de schuld niet, omdat sprake was van
een samenstel van rechtshandelingen dat in feite een papieren schenking behelsde die niet conform het
Burgerlijk Wetboek was vastgelegd in een notariële akte. Daardoor was de schuld bij overlijden vervallen en was
geen sprake van een schenking ter zake des doods. In geschil bij de rechter was of bij het bepalen van de omvang
van de nalatenschap in verband met de geldleningen een schuld in aanmerking mocht worden genomen.
Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat gelet op het korte tijdsverloop tussen de betalingen over en weer en
de overeenkomsten van geldlening, het feit dat de leningen waren aangegaan voor onbepaalde tijd en niet-opeisbaar
waren, het aannemelijk was dat partijen niet de intentie hadden om schenkingen bij leven te realiseren. Het samenstel van
rechtshandelingen diende te worden gekwalificeerd als papieren schenkingen die niet conform het Burgerlijk
Wetboek notarieel waren vastgelegd. De inspecteur had terecht deze schulden niet in de nalatenschap in aanmerking
genomen.  
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 september 2020,
ECLI:NL:RBNH0:2020:6882

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing