Geen winst uit onderneming door gelijkheidsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland: Om met een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel winst uit onderneming te kunnen claimen, kan niet worden volstaan met globale bewijsstukken.

Een vrouw genoot als actrice zowel winst uit onderneming als loon uitdienstbetrekking. Zij gaf al deze inkomsten in haar aangifte IB over 2014 aan als winst uit onderneming. De inspecteur week hiervan af en nam de als ondernemingswinsten aangegeven inkomsten in aanmerking als loon uit dienstbetrekking. De vrouw ging hiertegen in bezwaar en beroep. In geschil was of de inkomsten van de vrouw winst uit onderneming vormden. Het geschil spitste zich toe op de vraag of sprake was van een schending van het gelijkheidsbeginsel. De vrouw beriep zich op een e-mail van de inspecteur aan haar gemachtigde en op 123 door haar overgelegde uitspraken op bezwaar van 58 diverse podiumkunstenaars, waarin aan hen werd tegemoetgekomen. De rechtbank oordeelde dat de vrouw niet geslaagd was in haar beroep op het gelijkheidsbeginsel. Uit de e-mail bleek namelijk niet dat sprake was van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, die veroorzaakt werd door begunstigend beleid zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging. Ook was met de 123 uitspraken op bezwaar niet aannemelijk gemaakt dat er een of meer vergelijkbare gevallen waren waarin een juiste wetstoepassing achterwege was gebleven. De bewijsstukken waren zo globaal van aard, dat de vrouw niet inzichtelijk had gemaakt waarom de aangevoerde gevallen vergelijkbaar zouden zijn. De stelling van de vrouw dat zij kon volstaan met een algemene stelling dat zij over dezelfde groepskenmerken beschikte als de overgelegde casusposities wees de Rechtbank af als een verkeerde rechtsopvatting.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 september 2020,

ECLI:NL:RBNHO:2020.6951

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing