Geen ondernemer meer na overdracht debiteurenrisico

Rechtbank Noord-Nederland: Indien na verkoop van de onderneming alleen nog werkzaamheden worden verricht voor de koper en de koper deze werkzaamheden organiseert en factureert, dan is geen sprake meer van een onderneming.

Een man exploiteerde samen met zijn broer een loonbedrijf voor rekening en risico van een vof. De vof verkocht de vaste activa en het klantenbestand aan een derde en verhuurde het vastgoed aan de koper. Na levering van het verkochte verrichtte de vof alleen nog maar werkzaamheden voor de koper. De man stelde zich op het standpunt dat sprake was van een (langdurige) gedeeltelijke staking en dat hij ter zake van de resterende werkzaamheden recht had op zelfstandigenaftrek. De inspecteur was het daarmee niet eens en stelde dat er geen recht was op zelfstandigenaftrek, omdat de gehele onderneming na levering van het verkochte reeds was gestaakt. De rechtbank oordeelde dat de vof na de verkoop geen debiteurenrisico meer liep ten aanzien van de vorderingen op klanten van de koper. Dat was ook niet. het geval als deze vorderingen betrekking hadden op door de koper gefactureerde werkzaamheden die de vof in opdracht van de koper had uitgevoerd. Het debiteurenrisico van de vof was dan ook nagenoeg volledig beperkt tot het risico ten aanzien van de aan de koper gefactureerde werkzaamheden. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de door de VOF na de verkoop verrichte activiteiten geen zelfstandig deel van de vroegere onderneming van de VOF vormden. De vof had de na de overname resterende werkzaamheden niet zelfstandig en voor eigen rekening verricht en had daarmee geen ondernemersrisico's gelopen. Daarmee was de onderneming na de verkoop geheel gestaakt.
Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 7 augustus 2020,
ECLI:NL:REINNE:2020:2824

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing