Pakket Belastingplan 2021 en aangekondigde fiscale maatregelen

Op 15 september 2020 om 15:15 uur is het pakket Belastingplan 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder wordt ingegaan op de inhoud van het pakket BP 2021.

Inhoud pakket Belastingplan 2021.

Op 15 september 2020 heeft Minister van Economische Zaken Hoekstra het pakket Belastingplan 2021 aangeboden en dit jaar bestaat het pakket onder meer uit de volgende wetsvoorstellen:

a. Wetsvoorstel Belastingplan 2021

Het Vpb-tarief in de tweede schijf gaat toch niet omlaag naar 21,7% maar blijft 25%. Het lage Vpb-tarief over winsten tot € 245.000 (was € 200.000 in 2020) gaat omlaag van 16,5% naar 15%. In 2021 gaat de eerste schijf omhoog naar € 395.000. Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting met 0,25% tot 37,10%. De ouderenkorting wordt verhoogd en er wordt geschoven tussen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De zelfstandigenaftrek wordt met € 360 en niet met € 250 per jaar afgebouwd en als compensatie wordt de verhoging van de arbeidskorting naar voren gehaald. De gerichte vrijstelling voor scholingskosten wordt verruimd, zodat ook oud-werknemers daarvoor in aanmerking komen. Het effectieve tarief van de innovatiebox gaat van 7% naar 9%. De renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting wordt negatieve rente- en valutawinstproof.

b. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021

Er worden verduidelijkingen voorgesteld op het terrein van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en de earningstrippingmaatregel. Er wordt een uitzondering voorgesteld voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst.

c. Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners geldt het dubbele bedrag. Het belastingtarief gaat omhoog van 30% naar 31%. De schijfgrenzen worden aangepast waardoor de eerste schijf loopt vanaf het heffingsvrije vermogen tot € 100.000 en de tweede schijf tot een vermogen van € 1.000.000. De 2020-percentages voor forfaitair spaarrendement en forfaitair beleggingsrendement zijn 0,03% en 5,28%. Er gelden maatregelen om de wijzigingen in box 3 naar de vermogenstoetsen voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen in de zorg te voorkomen.

d. Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Er komt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor koopstarters jonger dan 35 jaar die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Voor kopers die niet-starters zijn, blijft het 2%-tarief overdrachtsbelasting gelden voor een dergelijke woning. Het algemene tarief gaat verder omhoog naar van 7% naar 8% voor de aankoop van niet-woningen en woningen die voor andere doeleinden dan voor gebruik als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020, brief pakket Belastingplan 2021, 2020-0000165452

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing