Transitievergoeding kan leiden tot lagere toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee terugvordering van toeslagen tot gevolg hebben.

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën is niet van plan om deze vergoeding uit te zonderen van het toetsingsinkomen, zo blijkt uit haar beantwoording van Kamervragen. In antwoord op Kamervragen erkent Van Huffelen dat een transitievergoeding bij ontslag als loon uit vroegere arbeid tot een hoger toetsingsinkomen kan leiden en daarmee doorwerkt naar de toeslagen. Anders dan de vragenstellers is Van Huffelen van mening dat
toeslagen onder omstandigheden ook moeten worden teruggevorderd als er een transitievergoeding wordt toegekend. Het feit dat het ontvangen van een transitievergoeding kan leiden tot terugvordering van toeslagen, betekent niet automatisch dat de transitievergoeding daarmee haar doel heeft verloren. Het doel van de transitievergoeding is om de werknemer te ondersteunen naar ander werk en om hem te compenseren voor het ontslag. Een transitievergoeding heeft daarnaast niet altijd tot gevolg dat er een inkomensterugval wordt voorkomen. Het toeslagenstelsel dient
een ander doel. Het biedt gerichte inkomensondersteuning om de financiële toegankelijkheid van zorg, kinderopvang en een huurwoning te waarborgen. Het stijgen van inkomen en vermogen heeft als consequentie dat in mindere mate inkomensondersteuning nodig is. Indien het wegvallen van loon uit tegenwoordige arbeid langere tijd aanhoudt, kan dit, ondanks een transitievergoeding, op termijn juist leiden tot een hogere aanspraak op toeslagen.
Het is niet eenduidig aan te geven of een wijziging in een inkomensafhankelijke toeslag een gevolg is van een ontvangen transitievergoeding. Het stijgen van inkomen en vermogen heeft als consequentie dat in mindere mate inkomensondersteuning nodig is. Een inkomensterugval, ondanks
een ontvangen transitievergoeding, kan leiden tot een hogere aanspraak op toeslagen. Het uitzonderen van transitievergoedingen voor het toetsingsinkomen of de vermogenstoetsen ligt dan ook niet voor de hand.
Bron: Ministerie van Financién brief, 8 september
2020, 2020-0000155746

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing