2% OVB voor in appartementen omgebouwd kantoorpand

Indien een koper van een onroerende zaak vóór de juridische levering gelegenheid krijgt om de zaak te verbouwen, dan verkrijgt hij nog geen economische eigendom. Als de onroerende zaak na de verbouwing een woning is geworden voor de OVB, is bij de latere juridische levering slechts 2% OVB verschuldigd. Dit oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een projectontwikkelaar (hierna: koper) kocht in 2015 een perceel grond met daarop bedrijfsgebouwen en parkeerterreinen. De verkoper splitste de gebouwen vervolgens gedeeltelijk in appartementsrechten en verbouwde deze tot woningen. De juridische levering vond pas plaats zodra het appartementsrecht kwalificeerde als woning in de zin van de overdrachtsbelasting. Nog

voordat de juridische levering aan de koper plaatsvond, sloot hij een aannemingsovereenkomst met een externe aannemer voor de verbouwing tot woningen. Koper voldeed 2% overdrachtsbelasting over de koopsom exclusief verbouwingskosten. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op voor het verschil tussen 6% en 2% overdrachtsbelasting en verhoogde de heffingsgrondslag met de verbouwingskosten. In geschil was of de koper voorafgaand aan de juridische levering de economische eigendom van de appartementsrechten woning had verkregen. De rechtbank oordeelde dat koper, door de gelegenheid te krijgen om zelf een opdracht tot verbouwing te verstrekken voorafgaand aan de juridische levering, niet de economische eigendom had verkregen.

Hij verkreeg geen economisch belang bij de waardeontwikkeling, omdat de verbouwingskosten verdisconteerd waren in de koopsom en dus voor rekening van de verkoper kwamen. Koper verkreeg slechts een recht op levering. Aangezien er meer dan beperkte aanpassingen zouden moeten plaatsvinden om de kantoorfunctie te herstellen oordeelde de rechtbank dat de projectontwikkelaar terecht het 2%-tarief had voldaan. De heffingsgrondslag moest wel worden opgehoogd met de verbouwingskosten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juli 2020.

ECLI:NL:RBZWB:2020:2997

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing