Corona steunmaatregelenpakket 3.0

Het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden is bekendgemaakt. Dit nieuwe pakket loopt tot 1 juli 2021. Het kabinet kiest hiermee voor steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 de lopende corona steunmaatregelen. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020
 
1. De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd.
 
2. De Tozo wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf
1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers.
 
3. De TVL wordt opnieuw ingezet. Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd.
 
4. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
 
Fiscale maatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021.
 
Nieuwe investeringen door kabinet
Het kabinet haalt publieke investeringen zoals infrastructuur naar voren. Er wordt geïnvesteerd in een nationale scale-up faciliteit, herkapitalisatie van (middel)grote bedrijven, innovatieve bedrijven via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en cofinanciering van EU-programma's gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
Extra sociaal pakket
 
Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UVVV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen.
 
Bron: Rijksoverheid, nieuwsbericht. 28 augustus 2020

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing