Door financiële omstandigheden verlaging verzuimboete

Hof Arhem: Bij oplegging van een verzuimboete dient met de financiële omstandigheden rekening te worden gehouden om te kiujken of reden is voor verlaging van de opgelegde boete.

Een man had na uitnodiging, herinnering, aanmaning en vergeefse poging tot telefonisch contact zijn aangifte IB 2014 niet ingediend. Daarop legde de inspecteur hem een ambtshalve aanslag op met een in de aanmaning aangekondigde verzuimboete van € 4.920. In geschil was of de boete terecht en tot het juiste bedrag was opgelegd. Het hof stelde vast dat de man na het onbenut laten van de extra indieningstermijn gegeven in de aanmaning in verzuim was. Door de nadere termijn in de aanmaning werd zijn eerdere verzuim niet opgeheven. 

Aangekondigd was immers al dat de verzuimboete zou worden opgelegd. De stelling dat hij later door inbeslagname door de FIOD niet bij zijn administratie kon, was irrelevent nu zijn reeds om verzuim was. De boete was terrecht opgelegd. Nu een bestuurlijke boete een bestraffing is, dient met de financiële omstandigheden van de man rekening te worden gehouden. Deze waren zo slecht dat de boete werd gematigd tot € 369.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 11 augustus 2020

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing