Omkering bewijslast bij gebruik valse inleenfacturen

Als een aangifte loonheffing wordt ingediend en de loonheffing op basis van valse inleenfacturen kunstmatig laag is gehouden, is de vereiste aangifte niet gedaan. Frauduleuze handelingen van de boekhouder worden aan belastingplichtige toegerekend. Dit volgde uit het oordeel van Rechtbank Noord- Holland.

Een man was vennoot in een VOF die zich bezighield met interieurreiniging. Voor deze werkzaamheden had hij personeel in dienst. Uit een boekenonderzoek volgde dat kas- en urenadministratie ontbraken en valse facturen inzake inlening van personeel van derden waren opgemaakt. De administratie werd verzorgd door een externe boekhouder. De inspecteur legde naheffingsaanslagen loonheffingen op voor het bedrag aan opgevoerde kosten van inlening. De man ging daartegen in bezwaar en beroep.

In geschil was of de navorderingsaanslagen terecht en tot het juiste bedrag waren opgelegd. De man stelde dat niet hij, maar de boekhouder verantwoordelijk was voor de valse facturen en dus de navorderingsaanslagen onterecht waren. De inspecteur stelde dat de vereiste aangifte niet was gedaan en de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. De rechtbank was van mening dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de man de vereiste aangiften loonheffing niet had gedaan. De valse inleenfacturen maakten het aannemelijk dat de opgevoerde kosten van inlening in werkelijkheid door werknemers gewerkte uren betroffen en daardoor de vereiste aangiften loonheffing niet waren gedaan. Kennis en inzicht van de boekhouder warden toegerekend aan degene die de boekhouder inschakelt. Daardoor had de man de vereiste aangifte niet gedaan. De man was niet geslaagd in het leveren van bewijzen waaruit zou blijken dat de navorderingsaanslagen onjuist waren.

Bron: Rechtbank Noord-Holland. 25 juli 2020

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing