A-G: uitwonende student behoort niet tot huishouden

lndien een uitwonend studerend kind achterblijft in de woning van een naar het buitenland uitgezonden eigenwoningbezitter, dan is sprake van terbeschikkingstelling van de woning aan een derde, waardoor de uitzendregeling niet langer van toepassing is. Tot deze conclusie kwam Advocaat-Generaal Niessen.

Een man was vanaf 2011 voor zijn werk uitgezonden naar het buitenland nadat hij samen met zijn echtgenote in zijn eigen woning te hebben samengewoond. Tot januari 2014 woonde de echtgenote in de woning. Daarna ging zij bij de man in het buitenland wonen. Wanneer zij in Nederland waren, verbleven zij in de woning. Vanaf 2017 woonden zij weer permanent in de woning.Hun studerende dochter die sinds eind oktober 2010 op kamers woonde, verhuisde begin maart 2014 naar de woning van de ouders en verbleef daar in afwachting van een stage in het buitenland en wegens onderverhuur van haar kamer tot begin mei 2014.

De inspecteur schrapte de aftrek van eigenwoningrente vanaf begin maart 2014 in de aangifte van de man, omdat hij van mening was dat de woning vanaf die datum door de man aan een derde ter beschikking werd gesteld. De rechtbank was van oordeel dat van begin maart 2014 tot begin mei 2014 de woning niet aan een derde ter beschikking werd gesteld, omdat de dochter tot het huishouden behoorde. Het hof daarentegen was van oordeel dat de dochter niet tot het huishouden van de man behoorde.De man stelde daarop cassatie in.

De A-G concludeert dat de dochter die als uitwonend student een studie heeft afgerond, moet worden gezien als maatschappelijk zelfstandig waardoor zij geen onderdeel meer is van het huishouden van de ouders. Haar financiele afhankelijkheid doet hier niet aan af. Het feit dat de dochter tijdelijk introk, onderstreept volgens de A-G haar maatschappelijk zelfstandige positie.

Bron: Parket bij de Hoge Raad, 17 juni 2020

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing