Kabinet wil invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet wil voor 2023 een vrachtwagenheffing invoeren voor het vrachtverkeer uit binnen-land en buitenland. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De plannen moetne nog goedgekeurd worden door het parlement.

De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Rijdt een vrachtwagen op een weg waar de heffing geldt, dan registreert een on-board unit de afgelegde kilometers. Private aanbieders van toldiensten gaan de vrachtwagenheffing registreren en innen. Dit doen zij namens de tolheffer, de Nederlandse overheid. De hoofdlijnen van de vrachtwagenheffinf zijn als volgt;

- De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. 

- De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.

- De hoogte van de heffing zal afhangen van milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe lager de heffing.

- De inkomsten uit de heffinf komen weer bij de vervoerssector terecht. 

- De invoer van de heffing komt volgens de Rijksoverheid niet voor 2024.

Als er na de invoering van de heffing op andere wegen substantiële uitwijk komt, zal de heffing ook op deze wegen gaan gelden. Op wegen waar al tol wordt geheven, komt geen vrachtwagenheffing. Voertuigen die in eerste instantie niet bedoeld zijn voor goederenvervoer, gaan geen vrachtwagenheffing betalen, zoals:

- landbouw-en bosbouwtrekkers;

- mobiele kranen;

- bussen;

- motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), zoals rijdende winkels (SRV wagens) of veegwagens;

- militaire voertuigen;

- brandweerwagens;

- vuilniswagens.

Het tarief staat nog niet vast. Het uitgangspunt voor het tarief zijn de EU-richtlijnen voor weh-beprijzingen.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/goederenvervoer/vrachtwagenheffing

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing