E-mailaccount niet te snel wissen

Het wissen van een e-mailaccount kan verstrekkende gevolgen hebben, zo blijkt uit een zaak voor Hof 's-Hertogenbosch. Want als de Belastingdienst een informatiebeschikking oplegt en deze beschikking onder andere betrekking heeft op een opgeheven e-mailaccount, kan dit ertoe leiden dat de bewijslast wordt omgekeerd.

In deze zaak ging het om een lichaam dat naar Luxemburgs recht was opgericht en zowel in Nederland als in Luxemburg werkzaamheden verrichtte. De Belastingdienst vermoedde dat het lichaam fiscaal gezien in Nederland was gevestigd. Daarom wilde de inspecteur de volledige administratie over 2011 en 2012 inzien, inclusief het e-mailverkeer. Toen het lichaam niet volledig aan het verzoek van de inspecteur voldeed, legde hij een informatiebeschikking op. Het lichaam ging tegen deze beschikking in beroep en stelde dat er sprake was van overmacht, aangezien het betreffende e-mailaccount in 2013 was opgeheven.

Eerder stadium

Het hof oordeelde dat het feit dat het e-mailaccount was opgeheven, voor rekening van het lichaam kwam. Hierbij liet het hof zwaar meewegen dat de inspecteur in een eerder stadium al om de gevraagde informatie had verzocht met betrekking tot eerdere jaren. Volgens het hof had het lichaam moeten beseffen dat het e-mailaccount niet zomaar kon warden opgeheven. Daarom moest het lichaam alsnog de gevraagde informatie leveren. Gebeurt dit niet, dan riskeert het lichaam omkering van de bewijslast.

Bron: Hof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2020

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing