A-G: Ex-bestuurder vof kan aansprakelijk worden gesteld'

Hoewelde bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde belastingschulden niet geldt voor ex-bestuurders van een vof, zijn zij volgens Advocaat-Generaal (A-G) Ettema wel civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

In deze zaak waren een man, zijn echtgenote en hun drie kinderen de vennoten van een vof die onder andere een groothandel in schoenen dreef en computers exporteerde. Op 31 december 2000 werd de vof ontbonden. In 2002 legde de Belastingdienst naheffingsaanslagen btw op over de jaren 1999 en 2000. Toen deze aanslagen onbetaald bleven, stelde de inspecteur de man aansprakelijk. De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad.

Civiele weg

Voor de Hoge Raad stelde de man dat de Belastingdienst de onbetaalde btw-schulden van de vof niet op hem kan verhalen, aangezien de bestuurdersaansprakelijkheid voor lichamen zonder rechtspersoonlijkheid niet geldt voor ex-bestuurders. Volgens de A-G is deze stelling juist, maar kan de Belastingdienst een ex-bestuurder wel via de civiele weg aansprakelijk stellen, aangezien het Wetboek van Koophandel bepaalt dat ieder van de firmanten van een vof hoofdelijk is verbonden voor de verplichtingen van de vof. Daarom heeft de A-G de Hoge Raad geadviseerd om het cassatieberoep van de man ongegrond te verklaren.

Bron: Parket bij de Hoge Raad, 29 mei 2020.

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing