Late rittenregistratie kan bijtelling privégebruik soms toch voorkomen

Het naderhand alsnog opstellen van een rittenregistratie kan een bijtelling voor het privegebruik van een auto van de zaak soms toch voorkomen, met name als deze rittenregistratie wordt onderbouwd met aanvullende informatie. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak ging het om een bv die over diverse bestelauto's beschikte en een van deze auto's ter beschikking stelde aan de directeur-grootaandeelhouder (dga). De dga hield geen rittenregistratie bij en beschikte ook niet over een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto's. Wel beschikte de dga over een priveauto. De bv paste geen bijtelling voor privegebruik van de bestelauto toe. Toen de inspecteur dit ontdekte, legde hij de bv een naheffingsaanslag loonheffingen op.

Verklaringen

De bv ging in (hoger) beroep en overlegde alsnog een rittenregistratie. Deze was naderhand opgesteld, aan de hand van de verzonden facturen. Daarnaast wees de bv op verklaringen die door werknemers van de bv waren afgelegd; zij hadden verklaard dat privegebruik van de bestelauto's was verboden, dat dit ook gold voor de dga en dat hij de bestelauto niet prive had gebruikt.

Tellerrapport

Het hof oordeelde dat hoewel de rittenregistratie achteraf was opgesteld, deze wel nauwkeurig was. Hierbij liet het hof meewegen dat de bv de inhoud van de rittenregistratie had onderbouwd met aanvullende informatie, waaronder een zogeheten 'Tellerrapport' uit het register van de RDW. Dit rapport vermeldde de jaarlijkse kilometerstanden van de bestelauto in de jaren 2002 tot en met 2017. Verder behoorde tot de aanvullende informatie ook een gedagtekende werkplaatsbon van een garagebedrijf, waarop een kilometerstand stond die overeenkwam met de gegevens van de RDW. Volgens het hof had de bv met de (achteraf opgestelde) rittenregistratie en de aanvullende informatie aangetoond dat de dga op jaarbasis minder dan 500 privekilometers had gereden. Daarom vernietigde het hof de naheffingsaanslag.

Bron: Hof Amhem-Leeuwarden, 26 mei 2020

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing